Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abdominovaginal nedir?

abdominovaginal : a. Karın ve vajene ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


catheterize : v. Kateter uygulamak, kateter aracılığıyla herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvıyı dışarı almak, özellikle mesanede toplanan idrarı boşaltmak.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


horripilation : n. Tüylerin ürpermesi.


hyperperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin artması.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


julep : n. 1.İlaca karıştırılan tatlı bir sıvı, cülap; 2. İçine buz ve nane ruhu karıştırılan bir içki.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


labiology : n. Dudak hareketleri bilgisi, labyoloji.


leukotrichous : a. Beyaz saça sahip, beyaz saçlı.


medial : a. İçyan, medial.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


neuroglia : n. Merkezi sinir sisteminin destek dokusu (ekdoderm meydana gelmiş ince bir ağ ile bunun aralarında yer almış gliya hücreleri denen hücrelerden ibarettir), sinir lifleri arasındaki doku, nevrogli (ya).


nudity : n. Çıplaklık.


osteoaneurysm : n. Kemik anevrizması.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


prostatodynia : n. Prostat ağrısı.


prostration : n. Aşırı yorgunluk, bitkinlik, takatsizlik, dermansızlık, kuvvetsizlik.