Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abdominous nedir?

abdominous : n. 1. Karnı çıkık (ileriye fırlamış); 2. iri karınlı; 3. Göbekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


deodorize : v. Dezenfekte etmek.


eusystole : n. Kalp sistolunun normal oluşu, kalbin kasılma görevinin normal seyretmesi hali.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


infundibuloma : n. Hipofiz sapı tümörü, infondibülom.


litharge : n. biochem. Kurşun oksidi, mürdesenk.


mesopexy : n. Mezo tamiri.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


necrophagous : a. Ölü dokular üzerinde yaşayan, leşle beslenen.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.