Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abdominous nedir?

abdominous : n. 1. Karnı çıkık (ileriye fırlamış); 2. iri karınlı; 3. Göbekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


elastometer : n. Dokuların esneme yeteneğini ölçen alet.


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


input : n.İçeri giren madde, giren madde miktarı.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


octad : n. biochem. Sekiz kıymetli bir element.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.


raisin : n. Kuru üzüm.


reticulocyte : n. Genç eritrosit.


sorption : n. Suyun bir kolloid veya kan pıhtısı ile birleşmesi.


suspensorius : n. Asıcı kas, musculus suspensorius.


syphiloid : a. & n. 1. Frengiye tutulmuş; 2. Frengiye benzer; 3. Frengi şeklinde hastalık.


tapiroid : a. Tapir burnuna benzer.


tonicity : a. 1. Sağlık; 2. Elastikiyet (kas).