Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abdominous nedir?

abdominous : n. 1. Karnı çıkık (ileriye fırlamış); 2. iri karınlı; 3. Göbekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.


finsen light : n. Finzen ışığı, deri hastalıkları tedavisinde kullanılan bir tür ışık.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


hypersialosis : n. Salya artması.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


iridescent : a. Parlak nitelikte değişik renkler gösteren, yanardöner.


ischogalactia : n. Lohusalık devresinde süt salgılanmasının durması.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


malignancy : n. Habaset.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


ophthalmoxsis : n. Konjunktiva üzerindeki lezyonu kazıyarak ortadan kaldırma.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.


pontine : a. Varol köprüsüne ait, pontin.


pyretotyphosis : n. Yüksek ateşin sebep olduğu bilinç bulanıklığı ve sayıklama hali.


reticulemia : n. Kanda fazla miktarda retikülosit bulunuşu, retikülemi.


serotina : n. Decidua serotina.


sympathicotropic : a. Sempatik sinir sistemi ile ilgili olan.


talipes calcaneus : Ayağın yukarı dönük olduğu şekil bozukluğu.


tetrachirus : n. dört elli hilkat garibesi.