Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abdominoscopy nedir?

abdominoscopy : n. Karın muayenesi, karnı görerek muayene etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


equinocavus : n. Ayakta hem "talipes equinus" hem "talipes cavus" özellikleri gösteren şekil bozuklğu.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


gynecogenic : a. Dişilik vaıfları veya reaksiyonları meydana getiren.


hyperonychia : n. Tırnakların büyümesi, tırnak hipertrofisi.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


otectomy : n. İç ve orta kulak dokularının ameliyatla çıkarılması, otektomi.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


pyophysometra : n. Uterusda gaz ve cerahat bulunması.


rash : n. Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir).


regenerate : v. Yeniden meydanag elmek, yenilenmek.