Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abdominoscopy nedir?

abdominoscopy : n. Karın muayenesi, karnı görerek muayene etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


esogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, ezogastrit.


feminization : n. Dişilik vasıflarının gelişimi, kadınlaşma, dişileşme.


french chalk : n. Pudra.


uveoplasty : n. Üveanın plastik tamiri.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


pleuroparietopexy : n. İki plevra yaprağını birbirine dikmek suretiyle akciğerin tesbit edilmesi.


ptyalolith : n. Tükrük taşı.


rectum : n. Barsağın makada bitişik düz parçası, göden barsak, büyük apdest yolu, rektum (kalın barsağın pelvis içinde bulunan son kısmı).


rhinophyma : n. Burnun nodüler ve konjestif büyümesi.