Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abdominoscopy nedir?

abdominoscopy : n. Karın muayenesi, karnı görerek muayene etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


fetal, foetal : a. Fetusa ait, fetalis.


vaccin : n. Aşı.


hematocolpos : n. Vagina içinde kan toplanması hali.


hematopexin : n. Kanın pıhtılamasına sebep olan herhangi bir madde.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


hypermegasoma : n. Aşırı vücut gelişimi.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


infraplacement : n. Bir dişin normal yerinden aşağıya yerleşmesi.


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


muscle : n. Kas, adale, musculus.


radiopaque : a. Işınımı geçirmeyen.


roentgenometer : n. röntgen ışınlarının şiddetini ölçen alet, radyometre, röngenometre.


season : n. Mevsim.