Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abdominoperineal nedir?

abdominoperineal : a. Karna ve perineum'a ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

abdominoperineal excision of the rectum : Rektum kanseri vakalarında barsağın kesilmesi ve proksimal ucunun, devamlı bir kolostomi oluşturmak üzere batın duvarı üzerinde dışarıya açılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


cysto-urethrogram : n. İdrar kesesini ve uretrayı gösteren röntgen filmi.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


dimetria : n. Uterus (rahim)'un çift oluşu.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


dysthyroidism : n. Tiroid bezinin dengesiz çalışması, tiroid bezindeki görev bozukluğu sebebiyle meydana gelen patolojik durum.


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


glasses. : n. Gözlük.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


physocephaly : n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


juxtangina : n. Yutak kaslarının iltihabı.


kyphos : n. Kambur.


lupiform : a. Lupusa benzer.


myotonus : n. See: Myotonia.


nicotined : a. Nikotinli.


oligopnea : n. Ağır solunum.