Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abdominoperineal nedir?

abdominoperineal : a. Karna ve perineum'a ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

abdominoperineal excision of the rectum : Rektum kanseri vakalarında barsağın kesilmesi ve proksimal ucunun, devamlı bir kolostomi oluşturmak üzere batın duvarı üzerinde dışarıya açılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


centrosclerosis : n. Kemik iliğinin, fibrosis sonucu sertleşmesi, kemik iliği sklerozu.


cholestasis : n. Safra akımının azalması veya tamamen durması.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


gauze : n. Gaz bezi.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


hydrophthalmia : n. Göz küresi istiksası (gözde su toplanması).


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


inferiority complex : n.Aşağılık komplkesi.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


junctional : a. Birleşeğe ait.


monozygotic : a. Tek zigota ait.


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


parthenogenesis : n. Erkek'le birleşme olmaksızın dişinin döl vermesi, erkek cinsiyet hücresi ile döllenmeye gerek duymaksızın dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nden yeni bir canlı oluşmasıyla belirgin eşeysiz üreme şekli, partenogenez.