Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abdominoperineal nedir?

abdominoperineal : a. Karna ve perineum'a ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

abdominoperineal excision of the rectum : Rektum kanseri vakalarında barsağın kesilmesi ve proksimal ucunun, devamlı bir kolostomi oluşturmak üzere batın duvarı üzerinde dışarıya açılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


lymphoplasm : n. See:Spongioplasm.


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


noct : pref. Gece anlamına önek.


oleovitamin : n. biochem. Yağda eriyen vitaminlerden yapılan bir müstahzar.


opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


prezymogen : n.biochem. Hücre içinde zyomgen'e çevrilen madde.


retch : v. & n. 1. Kusmağa çalışmak; 2. Öğürmek, 3. Öğürme, kusma.


ruthenium : n. biochem. Ru kembolü ile bilinen, atom no:44 ve atom ağırlığı: 101.1 olan kimyasal element, rutenyum.


sanguineous : a. Kanlı, kana ait, kanı çok, kanla dolu, sanguineus.


saprophytic : a. 1. Saprofit'le ilgili; 2. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan, bu nitelikle belirgin.


spend : v. Fışkırtmak.


spermiduct : n. Ductus ejaculatorius ve vas deferens.


sterility : n. 1. Kısırlık; 2. Mikropsuzluk.


stomatosis : n. Ağız hastalığı, stomatoz.


suprapelvic : a. Havsala (pelvis) üstü.


tymotoxic : a. Timus bezi üzerine toksik etki gösteren, timus'a zarar verici.