Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abdominopelvic nedir?

abdominopelvic : n. Karın ile pelvise veya pelvis boşluğuna ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharitis : n. Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı, blefarit.


bloodless : a. Kansız.


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


depurator : n. 1. Temizleyici madde; 2. Boşaltım organı, metabolizma artıklarının vücuttan atılışına hizmet eden herhangi bir orgna; 2. Deri üzerinde menfi tazyik oluşturarak ter yoluyla ıtrahı uyaran alet.


diphenoxalate : n. Akut ve kronik diyarelerle, gastrointestinal bozukluklarda kullanılan bir madde.


ethoheptazine : n. Adale spazmını gideren analjezik.


ethylene : n. biochem. Etilen (C2H4 veya CH2:CH2).


exploration : n. Keşif, araştırma, açınsama.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


lithology : n. Taşbilim (mesane) litoloji.


mamilia : n. See: Mammilla.


meronecrosis : n. Belli bir bölgede hücreleri hayatiyetini kaybetmesi, sınırlı hücre nekrozu, meronekroz.


mouth : n. Ağız, os.


odontolith : n. Diş taşı.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


Peliazeus-Merzbacher Disease : n. Mental anomalilerle birlikte görülen kalıtsal, dejeneratif bir hastalık.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


postdiastolic : a. Diyasotlden sonra.


rectotomy : n. Rektumun ameliyatla çıkarılması, rektumu kesip açma ameliyesi, rektotomi.