Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abdominopelvic nedir?

abdominopelvic : n. Karın ile pelvise veya pelvis boşluğuna ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


dust : n. Toz, toz şeklinde ufak tanecikler.


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


lamp : n. Lamba.


laryngostomy : n. Gırtlak fistülizasyonu, larengostomi


metal : n. Maden.


metapore : n. Magendie deliği.


midriff : n. Diyafram.


moniliasis : n. Monilia cinsi mantarların, özellikle Monilia (Candida) albicans'ın sebep olduğu mantar hastalığı, kandidiazis, monilyazis.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


plasmogamy : n. Hücre protoplazmalarınn birleşmesi, iki veya daha ziyade hücrenin çekirdeklerinde değişim olmaksızın protoplazmalarının kaynaşma yoluyla birleşmesi, bu nitelikte belirgin üreme.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


polythene : n. Etilen izomerlerinden sentetik olarak yapılan parlak yüzeye sahip plastik madde (sonda, tüp, enjektör v.b. araçların yapımında kullanılır).


rectified : a. Tasfiye edilmiş, saf hale getirilmiş.


rectitic : a. Rektite ait.


rhodopsia : n. Kırmızı görme, rodopsi