Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abdominohysterotomy nedir?

abdominohysterotomy : n. Karın yolu ile histerotomi (çocuğun çıkarılması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


hydracid : n. biochem. Oksijensiz hidrojen asit.


hypermelanosis : n. deride aşırı melanin toplanması (Derinin koyu renk almasına sebep olur).


hypoalkalinity : n. Alkali azalması.


mastodynia : n. Gebe kadınlarda (ve bazı hastalık hallerinde) meme hizasında duyulan ağrı, mastodini.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


nomotopic : a. Nomotop, 1. Normal yerinde bulunan; 2. Olması gereken yerde meydanag elen.


osteorrhagia : n. Kemik aknaamsı, osteoraji.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


pelviccephalometry : n. Fetüs başı ve anne pelvisi kuturlarının ölçülmesi (baş-pelvis uygunsuzluğunu araştırma amacıyla).


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.


proteose : n. Hazım usaresinin tesiriyle proteinden hasıl olan bileiklerden biri, proteoz.


spermatemphraxis : n. Sperma yolunda tıkanıklık.


stellate : a. Yıldız şeklinde, yıldız gibi, yıldızsı, stellatus.


subchoroidal : a. Gözün damar tabakası (chroid9 altında.


surgery : n. Cerrahlık, cerrahi, cerrahlık ilmi.