Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abdominohysterotomy nedir?

abdominohysterotomy : n. Karın yolu ile histerotomi (çocuğun çıkarılması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


cementum : n. Diş kökünü çevreleyen ince kemik tabakası, diş sementi.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


ethnology : n. Irkların kökenli ilk yayılmaları ve münasebetleri ile özelliklerinden bahseden bilim, budun bilim, etnoloji.


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


hemachrosis : n. Kanın anormal şekilde kırmızı oluşu.


ischiac : n. See: ischiatic.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


moldiness : n. Küfle örtülü olma, küflülük.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


osteoarthrotomy : n. Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması, osteoartrotomi.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


oxyurifuge : n. See: oxyuricide.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


recognition : n. Tanıma, bilme, ayırma.


reductase : n. biochem. İndirgeyici (oksijen giderici) bir enzim.