Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abdominohysterectomy nedir?

abdominohysterectomy : n. Karın yolu ile uterusun çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dropsy : n. Sıskalık.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


gasserectomy : n. Gasserian ganglionun cerrahi olarak çıkarılması.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


halitus : n. Dışarı verilmiş nefes, nefesin dışarıya çıkması.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


nauseant : a. & n. Mide bulantısı veren (ilaç).


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


panmyelosis : n. Kemik iliğinin bütün elementlerinin artması.


paratonsillar : a. Bademciklerin yakınında, bademiklere komşu, bademciklere bitişik.


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.


quadrantanopsia : n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.


suggestible : a. Tesire veya telkine kolay kapılabilen.


therapeutic(al) : a. 1. Tedaviye ait; terapötik; 2. Şifa verici, tedavi edici.


triturable : a. Toz haline getirilebilir.