Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abdominocystic nedir?

abdominocystic : a. Karın ve idrar kesesine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


broncholithiasis : n. Bronş veya bronşiyollerde taş oluşması.


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


frenzy : n. Delicesine taşkınlık, çılgınlığa yaklaşan aşırı heyecan ve coşku hali.


haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


hilar : n. Hilusa ait.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


lithotome : n. Taş çıkarma aleti, litotom.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


oligohydramnios : n. Amniyos sıvısının az miktarda olması.