Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abdominocystic nedir?

abdominocystic : a. Karın ve idrar kesesine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathe : v. Teneffüs etmek.


conglobation : n. Küçük taneciklerin yuvarlak tek bir kitle oluşturacak şekilde biraraya toplanması.


detoxify : v. See: Detoxycate.


endorrhinitis : n. Burun mukozasının, saglı artışı ile müterafık iltihabı, akut burun nezlesi.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


irid- : pref. İris anlamına önek.


iridocapsulitis : n. İris ve lens kapsülünün iltihabı.


kidney : n. Böbrek.


koniosis : n. Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangi bir hastalık.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


passivism : n. 1. Boyun eğme, itaat etme hali; 2. Eşlik eden kimsenin her türlü anormal arzusuna boyun eğmekle belirgin cinsel sapıklık.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


pleiochloruria : n. İdrarda azla miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


prostigmin : n. biochem. Neostigminin ticari adı.


roborating : n. Kuvvetlendirici madde, mukavvi, roboran.


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.