Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abdominocentesis nedir?

abdominocentesis : n. Karın parasentezi, paracentesis abdominis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


cornification : n. Boynuzlaşma.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


fellation : n. Penisin cinsel eş tarafından ağıza alınması, penisin ağız ve dil yoluyla uyarılmas4.


glycogen : n. biochem. Nişasta gibi beyaz ve erimez bir maded (karaciğer ve diğer dokulardan çıkarılır), glikojen (C6H10O5).


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


nembutal : n. Pentobarbital'in müstahzar adı.


neurolysis : n. 1. Sinirin etrafındaki iltisak (adhesion)lardan kurtarılması; 2. Sinirsel enerjinin tüketilmesi.


neuropath : n. 1. Sinirsel hastalık gösteren kişi; 2. Bünye olarak nevroz'a eğilim gösteren kişi.


oromaxillary : a. Ağız ve üst çene bölgesine ait.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


pulp : n. Bir organın yumuşak kısmı, öz, pulpa.


radiographer : n. Röntgen teknisyeni.