Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abdominocentesis nedir?

abdominocentesis : n. Karın parasentezi, paracentesis abdominis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrose : n. biochem. Beyin maddesinden elde edilen bir bileşim (C6H12O6).


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


emanotherapy : n. Emanasyonlar vasıtasıyle yapılan tedavi.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


fibrocarcinoma : n. Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


hyperhedonia : n. Anormal neşelilik.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


inguin : n. (pl. inguina). Kasık.


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.


roborating : n. Kuvvetlendirici madde, mukavvi, roboran.


rothelin : n. See. Rubella.


sanitize : v. Sağlığa zarar vermeyecek hale getirmek, sıhhi hale koymak.


socket : n. Delik, oyuk, yuva.


spherule : n. Kürecik.