Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abdominocentesis nedir?

abdominocentesis : n. Karın parasentezi, paracentesis abdominis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


dermovaccine : n. Virüs aşılayarak oluşturulan deri lezyonundan hazırlanan aşı.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


giggling : n. kıkır kıkır gülme (Bazı akıl hastalarında görüldüğü gibi).


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


inflammable : a. 1. Kolay yanar, kolayca tutuşur; 2. Kolay tahrik olunur, kolay sinirlenir.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


leukoblastosis : n. Gelişmemiş lökositlerin çoğalması.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


oneiro- : pref. Rüya ile ilgili.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


phasic : a. 1. Devre (faz) ile ilgili; 2. Devre (faz) gösteren, fazlı.


psorospermosis : n. Myxorporidia takımı parazitlerin sebep olduğu hastaık.