Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abdominocentesis nedir?

abdominocentesis : n. Karın parasentezi, paracentesis abdominis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis : n. Akciğerlerde ve bronşlarda yerleşen bazı mantar hastalıklarına verilen genel isim.


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


chorionic : a. Koryon'la ilgili.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


dermonosology : n. Cilt hastalıkları patolojisi, dermonozoloji.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


dysvitaminosis : n. Vitamin noksanlığı veya fazlalığı sebebiyle meydana gelen bozukluk.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


lactifugal : a. Süt salgılanmasını azaltan veya durduran.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


inebriety : n. Devamlı alkol kulanma, içki düşkünlüğü, ayyaşlık.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


microcheiria : n. Elleri normalden küçük olması, küçük ellilik, mikrokiri.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


polymenorrhea : n. Adet (aybaşı) in anormal şekilde sık görülmesi, polimenore.