Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abdominocentesis nedir?

abdominocentesis : n. Karın parasentezi, paracentesis abdominis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


cholangieohepatitis : n. Karaciğer ve safra yollarının iltihabı durum.


cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


luminescence : n. Işık verme özelliği.


marshall - marchetti - krantz operation : n. Kolporafi ameliyatları ile önlenemeyen inkontinans vakalarında uygulanan bir ameliyat.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


pathopleiosis : n. Hastalığını olduğundan daha önemli gösterme eğilimi.


pneumonotomy : n. Akciğer ameliyatı.


polyphalangism : n. El veya ayak parmak kemkilerinin normalden fazla olması.


postorbital : a. Orbita arkası, orbita arkasında.


sbeorrhagia : n. See: Seborrhea.


spongiocyte : n. Nevroglia hücresi.


squamocellular : a. 1. Dökülücü nitelikte hücrelerle ilgili; 2. Dökülücü nitelikte hücrelerden oluşan.


subtilin : n. Bacillus subtilis kültürlerinden elde edilen bir antibiyotik.