Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abdomino-uterotomy nedir?

abdomino-uterotomy : n. See: abdominohysterectomy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


educt : n. Bir mahluttan ayrılan element.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


keratonosus : n. Kornea hastalığı.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


muciparous : a. Sümük ifraz edici.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


pathopoiesis : n. Hastalığın oluşması, hastalığın meydanag elişi.


paranasal : a. Burun boşluklarıın yakınında yer alan.


pin : n. Toplu iğne.


proteohormone : n. Protein yapısında hormon.


proteolysin : n. Proteoliz yapan özel madde.


saccharocoria : n. Şekerden veya şekerli maddelerden iğrenme.


serangitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı.


steatopygia : n. Büyük kıçlılık, ilyelerin aşırı şişmanlığı.