Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abdomino-uterotomy nedir?

abdomino-uterotomy : n. See: abdominohysterectomy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desiccant : a.&n. 1. Kurutan, kurumayı kolaylaştıran; 2. Kurutucu madde.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


hepatalgic : a. Karaciğer ağrısı ile ilgili.


hypaphrodisia : n. Cinsel arzuda azalma, cinsel arzunun azalması ile belirgin durum.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.


megalohepatia : n. Karaciğer büyümesi, megalohepati.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


polyostotic : a. Birçok kemikleri ilgilendiren veya tutan (hastalık).


prosodemic : a. Bulaşıcı, sari bir şahıstan diğerine geçen (hastalık).


recovery : n. İyileşme.


rumination : n. 1. Geviş getirme rüminasyon; 2. Derin düşünme.


stellula : n. (pl. stellulae). Küçük yıldızsı bir kitle veya şekil, yıldız şeklinde küçücük bir organ.


toxemic : a. 1. Toksemi ile ilgili; 2. Toksemi'ye bağlı, toksemi'nin sebep olduğu; 3. Toksemi gösteren, toksemi ile belirgin.