Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abdomino-uterotomy nedir?

abdomino-uterotomy : n. See: abdominohysterectomy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caro : n. (pl. carnes), Et.


cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


heterotrichosis : n. Vücudda renkli kıl çıkması, muhtelif renkte kıl çıkarma.


hyperphasia : n. Dil tutukluğu.


hypoglandular : a. Bez (hormon) faaliyetinin azalımı ile belirli.


intromission : n. Bir kısım veya eşyanın diğerinin içine girmesi.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


microinvasion : n. Cüz'i yayılma, malign hücrelerin ancakkendisine komşu dokuya çok az miktarda yayılma göstermesi.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


nosocomial : a. Hastane ile ilgili.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


papulosis : n. See: Papulation.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.


recessive : n. Yavruya geçen ve onda kendini belli etmeden gizli bir şekilde kalan herediter karakter,resesif.


reducible : a. Redüklenebilir, indirgenebilir.