Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abdomen nedir?

abdomen : n. Karın, batın.

Acute abdomen : Karın içinde gelişen ve derhal cerrahi müdahale yapılmasını gerektiren patolojik durum;


Haploid abdomen : (navicular) Karın ön çeperinin içbükey durumda olması;


Sacaphoid abdomen : Ön duvarı oyulmuş olan karın (buna: Boat-shaped abdomen, carinate abdomen veya navicular abdomen de ednir), çukur, akyığımsı karın;


Accordion abdomen : Akordiyon biçimi karın;


Pendulous abdomen : Torba karın, asılı karın, sarkık karın (öne doğru çıkacak yerde uyluk ve kasığa doğru düşen karın durumu).


abdomen abstipum : Rektus abdominis kasının konjenital kısalığı, eğik karın.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonocele : n. Kasık fıtığı.


carotenemia : n. Kanda karoten bulunuşu, yalancı sarılık (Aşırı miktarda artışı deri renginin hafif sarılaşmasına sebep olur).


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


erythropia : n. kırmızı görme, tüm cisimlerin kırmızıya çalar renkte görülmesiyle belirgin görme bozuklğu.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


monorchis : n. See: Monorchid.


myosarcoma : n. Adale dokusudan kaynağını alan kötü huylu bir tümör.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


ottitic : a. Otite ait.


palm : n. Avuç içi, aya, palma.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


pepsinogenous : a. Pepsiniferous.


peritrichous : a. Kıllı.


pertussoid : a. & n. 1. Boğmaca gibi gribal bir öksürük.


proligerous : a. Çocuk doğuran.


propeptone : n. biochem. See: Hemialbumose.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.