Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abdomen nedir?

abdomen : n. Karın, batın.

Acute abdomen : Karın içinde gelişen ve derhal cerrahi müdahale yapılmasını gerektiren patolojik durum;


Haploid abdomen : (navicular) Karın ön çeperinin içbükey durumda olması;


Sacaphoid abdomen : Ön duvarı oyulmuş olan karın (buna: Boat-shaped abdomen, carinate abdomen veya navicular abdomen de ednir), çukur, akyığımsı karın;


Accordion abdomen : Akordiyon biçimi karın;


Pendulous abdomen : Torba karın, asılı karın, sarkık karın (öne doğru çıkacak yerde uyluk ve kasığa doğru düşen karın durumu).


abdomen abstipum : Rektus abdominis kasının konjenital kısalığı, eğik karın.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

classification : n. Tasnif.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


endoaneurysmorrhaphy : n. Anevrizma tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli. Matas ameliyatı.


esoethmoiditis : n. Etmoid sinüslerinin iltihabı.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


subepicardial : a. Epikart altında.


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


mantoux reaction : n. Bir hastanın eski tüberküline karı hassasiyet derecesinin ölçülmesinde kullanılan intradermal bir test.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


physometra : n. Rahim (uterus) boşluğunda gaz toplanması.


pleurodesis : n. İki plevra yaprağı arasında yapışıklıklar meydana gelmesi.


scurf : n. Baş kepeği, konak, kabuk.


sirenomelus : n. Bacakları birbirine yapışık hilkat garibesi.


somatometry : n. Vücut ölçülerini tesbit etme.


spondylitic : a. 1. Spondilti ile ilgili; 2. Spondilit gösteren, spondilit'le belrigin.


stanniferous : a. 1. Kalay oluşturan; 2. Yapısında kalay bulunan, kalaylı.


thanatognomoniüc : a. Ölümün işaretçisi olan (belirti).