Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abdomen nedir?

abdomen : n. Karın, batın.

Acute abdomen : Karın içinde gelişen ve derhal cerrahi müdahale yapılmasını gerektiren patolojik durum;


Haploid abdomen : (navicular) Karın ön çeperinin içbükey durumda olması;


Sacaphoid abdomen : Ön duvarı oyulmuş olan karın (buna: Boat-shaped abdomen, carinate abdomen veya navicular abdomen de ednir), çukur, akyığımsı karın;


Accordion abdomen : Akordiyon biçimi karın;


Pendulous abdomen : Torba karın, asılı karın, sarkık karın (öne doğru çıkacak yerde uyluk ve kasığa doğru düşen karın durumu).


abdomen abstipum : Rektus abdominis kasının konjenital kısalığı, eğik karın.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.


dactylic : a. Se: Dactylar.


dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


intumecsentia : n.Şişlik, şişkinlik, kabarıklık.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


mallein : n. Ruam basilleri kültüründen elde edilmiş bir sıvı olup bu hasatlığın tedavisinde kullanılır, malein.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


myotasis : n. Kas uzaması, miyotaz.


nephrocele : n. Böbrek fıtığı, nefrosel.


osteitic : a. 1. Kemik iltihabı ile ilgili; 2. Kemik iltihabının sebep olduğu.


pancreatectomy : n. Pankreası kesip çıkarma ameliyesi, pankreatektomi.


scorbutic(al) : a. İskorbüte ait.


stercorolith : n. Barsaklarda dışkı (feçes) nın sertleşmesi, dışkının taş kesilmesi, fekalti.