Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abdomen nedir?

abdomen : n. Karın, batın.

Acute abdomen : Karın içinde gelişen ve derhal cerrahi müdahale yapılmasını gerektiren patolojik durum;


Haploid abdomen : (navicular) Karın ön çeperinin içbükey durumda olması;


Sacaphoid abdomen : Ön duvarı oyulmuş olan karın (buna: Boat-shaped abdomen, carinate abdomen veya navicular abdomen de ednir), çukur, akyığımsı karın;


Accordion abdomen : Akordiyon biçimi karın;


Pendulous abdomen : Torba karın, asılı karın, sarkık karın (öne doğru çıkacak yerde uyluk ve kasığa doğru düşen karın durumu).


abdomen abstipum : Rektus abdominis kasının konjenital kısalığı, eğik karın.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


ceruloplasmin : Bakırdan zengin plazma proteini, alfa globulin (Plazma bakırının büyük kısmı bu protein aracılığıyla dokulara iletilir).


choledochorrhaphy : n. Ameilyatla açılan ana safra kanalının kesit kenarlarını dikişle birleştirme, safra kesesini dikme.


chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


colourless : a. Renksiz.


cough : n. Öksürük.


femeropopliteal : n. Genellikle femoral ve popliteal bölgedeki damarları nitelemek için kullanılan deyim.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


gonangiectomy : n. Sperma kanalının ameliyatla çıkarılması.


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


iproniazed : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


milking : n. Süt sağma, meme başını sıkarak süt çıkarma.


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


nasofrontal : a. Burun ile alın bölgesine (kemiklerine) ait.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.