Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abdomen nedir?

abdomen : n. Karın, batın.

Acute abdomen : Karın içinde gelişen ve derhal cerrahi müdahale yapılmasını gerektiren patolojik durum;


Haploid abdomen : (navicular) Karın ön çeperinin içbükey durumda olması;


Sacaphoid abdomen : Ön duvarı oyulmuş olan karın (buna: Boat-shaped abdomen, carinate abdomen veya navicular abdomen de ednir), çukur, akyığımsı karın;


Accordion abdomen : Akordiyon biçimi karın;


Pendulous abdomen : Torba karın, asılı karın, sarkık karın (öne doğru çıkacak yerde uyluk ve kasığa doğru düşen karın durumu).


abdomen abstipum : Rektus abdominis kasının konjenital kısalığı, eğik karın.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.


carbromal : n. biochem. Sinirleri yatıştıran ve uyuşturucu beyaz ve kokusuz billuri toz (C7H13BrN2O2).


causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


fold : n. Kat, kıvrım.


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


miller-abbot tube : n. Barsakların aspirasyonu için kulanılan ve içinde çift boşluk (lumen) bulunan kauçuk tüp.


misanthropia : n. İnsanlardan kaçma, insanları sevmeme, misantropi.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


panthothenic acid : n. B vitamin kompleksine dahil bir madde.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


pericholecystitis : n. Safra kesesini saran dokuların iltihabı.


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.


psychobiology : n. Zihinsel ve ruhsal faaliyetlerin biyolojisini, ruh ve beden arasındaki karşılıklı ilişkileri konu alan bilim dalı, biyopsikoloji, psikobiyoloji.