Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abbot's paste nedir?

abbot's paste : n. Diş sinirini öldürmekte kullanılan, arsenik, morfin ve kreozot taşıyan pat, Abbot patı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


crystallophobia : n. Camdan yapılı eşyalardan aşırı korkma, cam korkusu.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


dentification : n. Diş haline dönüşme.


dorsad : a. Sırta yönelik, sırta yakın.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


inomyositis : n. See: Fibromyitis.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


neurophonia : n. Konuşmayı idare eden kaslardaki ani kasılma sonucu istemdışı, havlamaya benzer ses çıkış hali.


noctalbuminira : n. Geceleri idrarda albülin çıkması.


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


pearson bed : n. Kırık tedavisi için yatırılan hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan normalden biraz daha dar ve yüksek yatak çeşidi.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


perception : n. 1. Duyu organları aracılığıyla alınan uyarıların zilinde manalanması, algılama, algı; 2. Duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varma, farkında olma yeteneği.


presacral : a. Sakrum öünde olan.


proprietary : a. Bir tek şahıs veya müessese tarafından yapılıp satılabilen.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


resinous : a. biochem. Reçineye ait, reçine gibi, reçineden çıkarılmış.