Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abbot's paste nedir?

abbot's paste : n. Diş sinirini öldürmekte kullanılan, arsenik, morfin ve kreozot taşıyan pat, Abbot patı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


choleric : a. Safralı.


Dfarf : n. Cüce.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


eviscerate : v. 1. Bir organın içini boşaltmak; 2. İç organları çıkarmak.


gradient : n. Yükselme veya düşme.


imbecility : n. Aptallık, geri zekalılık.


immunologist : n. Bağışıklık uzmanı.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


ligator : n. Parmak uçlarının erişemediği derin kısımlardaki damar veya diğer bir oluşumu bağlamada kullanılan cerrahi alet.


luxate : v. Ekleminden çıkarmak.


mesocardium : n. Embriyonik kalbi vücut dvarına bağlayan zar.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.


phlebograph : n. Venöz nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet, flebograf.


postcoitus : n. Cinsel birleşimden hemen sonraki devre.


recidivism : n. Sabıkalının, yeniden suç işlemesi, tekrar suç işleme eğilimi, itiyadi suçluluk.


rectosigmoid : n. Rektuma ve sigmoid kolona ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


reinforcement : n. Takviye, refleks aranması esnasında hastanın refleksi kuvvetlendirmeğe yarayacak birşey yapması.