Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abbot's paste nedir?

abbot's paste : n. Diş sinirini öldürmekte kullanılan, arsenik, morfin ve kreozot taşıyan pat, Abbot patı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calor : n. Isı, irtihalen önde geln yerel belirtilerinden birisi.


cardol : n. biochem. Maun kozalağından çıkarılan tahriş edici yağ.


cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


dermatopathology : n. Deri hastalıkları ve deri lezyonlarını konu alan patoloji dalı.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


dysmnesia : n. 1. Hafıza zayıflığı, hatırda tutma yeteneğininazalması, unutkanlık; 2. Hafıza bozukluğu, bellekteki olayları birbirine karıştırarak hatırlama.


forcipate : a. Pensbiçim, forseps şeklinde.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.


hypoalgesia : n. See: Algesia.


innoculous : a. Zararsız, incitmeyen.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).