Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abbot's paste nedir?

abbot's paste : n. Diş sinirini öldürmekte kullanılan, arsenik, morfin ve kreozot taşıyan pat, Abbot patı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

confined : a. Loğusalık yatağında olan.


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


eccyesis : n. Dış gebelik.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


ototomy : n. Kulak disseksiyonu veya anatomisi, ototomi.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


parallax : n. Gözlemci (müşahit) nin yeri değiştikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikler.


preoxygenation : n. Önceden oksijenleme.


protamine : n. biochem. Özellikle balık spermasında bulunan ve çok kalevi bir protein cinsi (C16H32O2N2).


pulpalgia : n. Diş özüağrısı.


rhinostegnosis : n. Burun tıkanması.