Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abbot's paste nedir?

abbot's paste : n. Diş sinirini öldürmekte kullanılan, arsenik, morfin ve kreozot taşıyan pat, Abbot patı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


cenotophobia : n. yenilik korkusu, yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme.


diarticular : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


filaricide : n. Filaryaları yokeden bir faktör, filarisid.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


koniosis : n. Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangi bir hastalık.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


pancreatic : a. 1. Pankreas'la ilgili; 2. Pankreas'taki hastalığın sebep olduğu, pankreas'taki bozukluğa bağlı.


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


piarachnoid : n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


pseudomyxoma : n. içinde mukustan oluşan koyu kıvamda yapışkan madde ihtiva eden tümör, psödomiksom.


scatoscopy : n. Dışkı (feçes) muayenesi, skatoskopi.


scute : n. Mastoid boşluklarla timpan boşluğunu ayıran kemik safiha.