Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abbot's paste nedir?

abbot's paste : n. Diş sinirini öldürmekte kullanılan, arsenik, morfin ve kreozot taşıyan pat, Abbot patı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


coverglass : n. Mikroskopik muayenede, lam üzerine örtülen kare şeklinde ince cam, lamel.


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


intra-amniotic : a. Amnion kesesi içi, amnionsıvısı içindeki.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


nosophilia : n. Marazi hastalanma arzusu, nozofili.


oncometer : n. Herhangi bir organın hacmını ölçen alet, onkometre.


onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).


ophthalmovascular : a. Gözün kan damarlarına ait.


pharyngolaryngeal : a. Yutak ve gırtlağa ait, yutak-gırtlak.


phosphonates : n. (pl.) Kemiklerde biriktiği zaman, osteoklastların tahrib edemeyeceği kadar sert bir kemik dokusu meydanag etiren kimyasal maddeler.