Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abaxial nedir?

abaxial : a. Aks kemiği dışında, eksendışı, eksenden uzak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celosomus : n. Bir kısım göğüs veya karın organların fıtık şeklinde dışarı çıktığı hilkat garibesi.


citronellal : n. biochem. Citronella yağının esas maddesi.


clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi


endosmometer : n. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen alet.


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


exorbitism : n. See: Exophthalmos


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


musculus : n. (pll. Musculi). See: Muscle.


olfactus : n. Koku duyusu.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


proctoperineorrhaphyy : n. Rektum ve perine dikilmesi.


prostrate : a. Bitkin, tükenmiş, ileri deercede halsiz.


pseudopterygium : n. Konjunktiva üzerinde herhangi bir lezyonu takiben gelişen, ucu kornea kenarına tutunmuş, pterygium'a benzer oluşum, yalancı pterijiyum.