Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abaxial nedir?

abaxial : a. Aks kemiği dışında, eksendışı, eksenden uzak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


emphysema : n. Doku ve organlar arasında hava kalması, anfizem.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


glossotomy : n. Dili kesme ameliyesi.


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


hemiglossectomy : n. Dilin kısmen ameliyatla çıkarılması.


kinesthetic : a. Kinesteziye ait.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


nostalgia : n. Vatan (ev) hasreti, nostalji (home-sickness).


osteometry : n. Kemiklerin ölçülmesi, osteometri.


phentolamine : n. Adrenalin antagonisti.


phosphoruria : n. 1.İdrarda aşırı miktarda fosfor bulunuşu, fosorüri; 2. Fosfor gibi ışıldayan berrak nitelikte idrar çıkışı.


relapse : n.&v. 1. Nüksetme, yeniden hastalanma, relaps; 2. Nüksetmek, tekrar fenalaşmak.


sphage : n. Boyunun ön kısmı.


sphygmoplethysmograph : n. Kol ve bacakta kan hacmini ölçen ve kaydeden alet.


sporozoosis : n. sporozoa sınıfı parazitlerin meydana getirdiği hastalık.