Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abaxial nedir?

abaxial : a. Aks kemiği dışında, eksendışı, eksenden uzak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerolysis : n. Kanser hücrelerinin tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


dermosyphilopathy : n. Frengili bir cilt hastalığı, dermosifilopati.


diversification : n. Farklılaşma, değişme, değişiklik.


ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


electroscope : n. Bir cismin ihtiva ettiği elektriğin varlığı ile cinsini tayine mahsus alet, elektroskop.


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


hyperglycinemia : n. Serumda fazla miktarda glisin bulunması.


hypoplastic : a. 1. Yetersiz gelişme ile ilgili; 2. Gelişme yetersizliği gösteren tam gelişmemiş.


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


necrose : v. Gangrenleşmek.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


ovisac : n. Yumurtacık kesesi, Graaf folikülü.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.