Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abatement nedir?

abatement : n. azalma, dinme, hafifleme (ağrı, v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caumesthesia : n. Çevre ısısı normal olmasına rağmen sıcaklık hissetme.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


odontatrophia : n. Diş atrofisi veya dişlerin kusurlu gelişimi, odontatrofi.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


panthodic : a. Tüm vücuda yayılan, bir merkezden çıkıp vücudun bütün kısımlarına dağılan.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


pseudopsia : n. Olmayan şeyleri görme veya cisimleri olduğundan farklı görme, yalancı görme.


revulsive : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç), revülsif.


schistocyte : n. Bölünmek üzere olan kan hücresi.


seta : n. (pl. setae). Domuz kılına benzer sert organ.