Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abatement nedir?

abatement : n. azalma, dinme, hafifleme (ağrı, v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillary : a. Kılcal, kıl gibi, kapiler, capillaris.


cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


consumption : n. Göğüs hastalığı, verem, tüberküloz


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


metallurgy : n. Maden tasfiyeciliği bilgisi.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


necromancy : n. Ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


parasthenia : n. Ogranik dokunun anormal fonksiyonu, parasteni.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


pleio : pref. See: Pleo.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.


protein : n. biochem. Havyan ve bitki hücrelerinin esas yapı maddeis olan ve özellikle karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürtten ibaret bileşimlerden biri, protein.


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.


sialitis : n. Tükürük bezi iltihabı.


strychninomania : n. Strikninden ileri gelen psikoz.


stupor : n. 1. Bilincin kısmen kaybolması hali; 2. Etrafa karşı alakasızlık, stupor.


tenodesis : n. Bir kirişin ucunun kemiğe dikilmesi.