Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abatement nedir?

abatement : n. azalma, dinme, hafifleme (ağrı, v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


degustation : n. Tatma


hepatocele : n. Karaciğer fıtığı.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


keratoscleritis : n. Kornea ile skleranın iltihabı.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


metopon : n. Alın.


microblast : n.Gelişmemiş kan yuvarı.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


pleximeter : n. Perküsyon için kullanılan ve cilde uygulanan levha, pleksimetre.


postcordial : a. Kalb arkasında.


progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).


retinomalacia : n. Retina yumuşaması, retinomalasi.


retroplacental : n. Placenta arkasında.


rinderpest : n. Sığır vebası.


squamal : a. Bağaya ait, bağası, skuamal, squamalis.


tabescent : a. Zayıflayan, eriyen.