Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abatement nedir?

abatement : n. azalma, dinme, hafifleme (ağrı, v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


dichromatism : n. 1. Kısmi renk körlüğü, tüm renklerin sadece iki renk halinde algılanması; 2. İki renk gösterme hali.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


grumous : a. Pıhtılı.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


halo : n. Hale, nur dairesi.


labiology : n. Dudak hareketleri bilgisi, labyoloji.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


orolingual : a. Ağız ve dile ait.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


postcoidal : a. Cinsel birleşim'den sonra, koitus sonu.


prophylactic : a. Hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


pulmodexter : n. Sağ akciğer.


recapitulation : n. T ekrar, bir canlının gelişme ve büyümesindeki safhanın nesiller boyunca tekrarı.


register : n. 1. Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme; 2. Resmikayıt defteri, kütük; 3. Sesin genişliği.


sclera : n. Gözakı, sklera, sclerotica.


secobarbital : a. Bir barbitürik asit türevi.