Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abate nedir?

abate : v. Azaltmak, dindirmek (ağrı); Azalmak, dinmek, hafiflemek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnality : n. Cismaniyet, nefsaniyet.


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


erythrism : n. Saç ve sakalın kırmızı (kızıl) olması, eritrizm.


erythrocytosis : n. see: erythrocythemia.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


holotomy : n. Bir organın tümüyle çıkarılışı.


iridoncus : n. İris tümörü.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


myelination : n. Sinir lifi çevresinde miyelin kılıfının oluşması, miyelinleşme.


orf : n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlardan insanlara geçebilen ve ülserasyonlara sebep olan bir hastalık.


poikilocythemia : n. see. Poikilocytosis


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


proximo-ataxia : n. kol veya bacağa ayın yere arız olan ataksi.


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.