Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abate nedir?

abate : v. Azaltmak, dindirmek (ağrı); Azalmak, dinmek, hafiflemek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


hypophysitis : n. Hipofiz iltihabı, hipofizit.


intrad : adv. İçte, içerde.


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


ovariprival : a. Yumurtalık kaybından doğan.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


paramterismus : n. Genişbağ (ligamentum latum) ın ağrılı spazmı.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


phrenesis : n. Zihinsel bozukluk, delilik.


piezotherapy : n. Sun'i pnömotoraks.


pnina : n. Kulak sayvanı, kulak kepçesi.