Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abate nedir?

abate : v. Azaltmak, dindirmek (ağrı); Azalmak, dinmek, hafiflemek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


dystaxia : n. İstemli hareketlerin kontrolunda zorluk çekilmesi.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


lyze : v. Eritmek.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


microfilaria : n. Çenenin özellikle alt çenenin normalden küçük olması.


myxadenoma : n. mukoza bezi yapısında epitelyal tümör.


nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.


nembutal : n. Pentobarbital'in müstahzar adı.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


osteological : a. Osteolojiye ait.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.


sextupet : n. Bir karında doğan altı çocuktan biri.