Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abasic, abatic nedir?

abasic, abatic : a. Abaziye ait, abazi türünden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


extrarenal : n. böbrek dışında.


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


genic : a. Genlerle ilgili.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


immunodepressant : n. Bağışıklığı önleyici herhangi bir madde.


iridectomy : n. Gözün iris tabakasının bir kısmını kesip çıkarma ameliyatı, iridektomi.


lunate : a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, lunar; 2. Ay (ayça) kemik, lunatus.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


oviform : a. See: Oval.


oxidizing : a. Oksitleyici.


perineural : a. Sinir çevresinde, siniri çevreleyen.


proliferation : n. Çoğalma, artma (özellikle hücreler için kullanılır), proliferasyon


proteopexy : n. Proteinin vücuda bağlanması.


rachis, rhachis : n. Bekleği, omurga.