Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abasic, abatic nedir?

abasic, abatic : a. Abaziye ait, abazi türünden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


castor oil : n. Hintyağı.


chlordiazepoxide : n. Anksiyete ve ruhi gerginliğin giderilmesinde kullanılan bir ilaç, yan etkileri oldukça azdır.


corpuscular : a. 1. Kan küreciklerine ait; 2. Cisimciğe ait.


costectomy : n. Kaburganın ameliyatla çıkarılması, kostektomi.


crural : a. Bacağa ait, cruralis.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


dentinoma : n. Diş tümörü, diş dokusu (dentin)'ndan gelişen tümör.


elinguation : n. Dilin ameliyatla çıkarılması.


epithelialize : v. Soyulan bölgenin yeniden epitel'e örtülmesini sağlamak, epitelizasyonu temin etmek.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


megalencephaly : n. beyinin normale oranla iri hacim gösterişi, beynin anormal şekilde büyük oluşu.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


periodynia : n. Tüm vücudu tutan şiddetli ağrı.


psychrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, psikrometre.


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.


sialoschesis : n. Salya salgısını durdurma.