Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

abasic, abatic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

abasic, abatic : a. Abaziye ait, abazi türünden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


epidemic : a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın hastalık.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


glial : a. Sinir sistemi destek dokusu ile ilgili, nöroglia ile ilgili.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


otocephaly : n. Fetüs başında alt çenenin gelişmemesi, kulakların aşağıda birbiriyle birleşmesi ile belirgin anomali, otosefali.


prematurity : n. Vaktinden önce gelişme.


pyknocardia : n. Nabız atımlarının hızlanması, nabzın süratlenmesi.


sclerose : v. 1. Katılaşmak, sertleşmek; 2. Katılaştırmak, sertleştirmek.


sulfite : n. biochem. Asid sülfid tuzu, sülfüroz asidin tuzu.


tbiio- : pref. Tibia anlamına önek.


viscerad : a. İçorganlar yönünde olan, içorganlara doğru.


xenomenia : n. Zamansız adet görme, ksenomeni.