Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abasia nedir?

abasia : n. Yürüyememek (merkezi veya periferik olur, fakat bazan büsbütün psikojendir), abazi.

choreic abasia : Kol veya bacakların felcinden meydana gelen abazi;


Paralytic abasia : Felçten hasıl olan abazi


Paroxysmal trepidant abasia : Ayakta durmağa çalışma sonucu meydana gelen felcin doğurduğu abazi;


Spastic abasia : See: Paroxysmal Trepidant abasia


Trembling abasia : Bacakların titremesiyle birlikte beliren abazi, abasia trepidans.


abasia astasia : Ayakta duramama veya yürüyememe, ayakta durma ve yürüme güçlüğü ile beliren hareket düzensizliği.


abasia atactica : Değişik safhalar arzeden abazi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


centripetal : n. Ortaya doğru toplanan, su çiçeğine ait döküntülerde olduğu gibi, çevrede başlayıp merkeze doğru toplanma istidadı gösteren.


chronicity : n. Uzun süre devam etme hali, müzminlik durumu.


cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


edacity : n. Oburluk.


ethene : n. See: ethylene.


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


interior : a. 1. İç, dahili; 2. İç tarafta, içte.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


listeria : n. Gram-pozitif hareketli bir bakteri cinsi.


mastectomy : n. Göğsün (memenin) ameliyatla çıkarılması, mastektomi.


morbus : n. Hastalık.


neuromyopathy : n. Sinir ve kas arasındaik ilişkili çalışmanın bozulması ile belirgin herhangi bir hastalık, nöromiyopati.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


pathologist : n. Patolog.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.


polarizer : n. Işığı polaran bir alet.