Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abasia nedir?

abasia : n. Yürüyememek (merkezi veya periferik olur, fakat bazan büsbütün psikojendir), abazi.

choreic abasia : Kol veya bacakların felcinden meydana gelen abazi;


Paralytic abasia : Felçten hasıl olan abazi


Paroxysmal trepidant abasia : Ayakta durmağa çalışma sonucu meydana gelen felcin doğurduğu abazi;


Spastic abasia : See: Paroxysmal Trepidant abasia


Trembling abasia : Bacakların titremesiyle birlikte beliren abazi, abasia trepidans.


abasia astasia : Ayakta duramama veya yürüyememe, ayakta durma ve yürüme güçlüğü ile beliren hareket düzensizliği.


abasia atactica : Değişik safhalar arzeden abazi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


burimamide : n. Antistaminik bir madde.


cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


degeneration : n. Dokuların normal yapısının bozulup normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamayacak duruma düşmeleri, dejenerasyon.


duodenotomy : n. Duodenum'a kesit yapma, kesit yaparak duodenum'u açma.


foment : n.&v. 1. Ilık yaş pansuman; 2.İlaç olarak sıcak su ile yıkamak, sıcak pansuman yapmak.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


methylpentynol : n. Kısa etkili bir sedatif.


micrencephalous : a. Hacımca küçük beyin gösteren, küçük beyinli.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


ototomy : n. Kulak disseksiyonu veya anatomisi, ototomi.