Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abasia nedir?

abasia : n. Yürüyememek (merkezi veya periferik olur, fakat bazan büsbütün psikojendir), abazi.

choreic abasia : Kol veya bacakların felcinden meydana gelen abazi;


Paralytic abasia : Felçten hasıl olan abazi


Paroxysmal trepidant abasia : Ayakta durmağa çalışma sonucu meydana gelen felcin doğurduğu abazi;


Spastic abasia : See: Paroxysmal Trepidant abasia


Trembling abasia : Bacakların titremesiyle birlikte beliren abazi, abasia trepidans.


abasia astasia : Ayakta duramama veya yürüyememe, ayakta durma ve yürüme güçlüğü ile beliren hareket düzensizliği.


abasia atactica : Değişik safhalar arzeden abazi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


furcula : n.Gelişen embriyo'da farenksin ön duvarı üzerindeki, ilerde epiglotis'i oluşturacak olan kabartı.


galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


kassa : n. See: leprosy.


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


peritoneotomy : n. Periton ameliyatı.


phonopsia : n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.


piitis : n. Pia mater'in iltihabı.


proctodeum : n. Embriyonda ilkel anus.


reasonable : a. Belli bir sebebe dayanan, akla yatkın, makul.


retrography : n. Geriye doğru yazma.