Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abasia nedir?

abasia : n. Yürüyememek (merkezi veya periferik olur, fakat bazan büsbütün psikojendir), abazi.

choreic abasia : Kol veya bacakların felcinden meydana gelen abazi;


Paralytic abasia : Felçten hasıl olan abazi


Paroxysmal trepidant abasia : Ayakta durmağa çalışma sonucu meydana gelen felcin doğurduğu abazi;


Spastic abasia : See: Paroxysmal Trepidant abasia


Trembling abasia : Bacakların titremesiyle birlikte beliren abazi, abasia trepidans.


abasia astasia : Ayakta duramama veya yürüyememe, ayakta durma ve yürüme güçlüğü ile beliren hareket düzensizliği.


abasia atactica : Değişik safhalar arzeden abazi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


clavicle : n. Köprücük kemik,klavikula, clavicula.


cystodynia : n. Mesane (idrar kesesi) ağrısı.


diabrosis : n. Aşınma, kemirilme, yenme, organ veya damar duvarında delinmeye uzanan aşınma.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


diiodohydroxyqpinoline : n. bichem. Amipli dizanteride kullanılan sarı billuri toz (C9H5I2NO).


elastometer : n. Dokuların esneme yeteneğini ölçen alet.


encephalasthenia : n. Beynin kuvvetsizliği.


epicostal : a. Kaburga üzerinde.


gastrostenosis : n. Midenin anormal sıkıması, gastrostenoz.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


hyperhydration : n. Vücutta fazla su birikmesi.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


ixomyelitis : n. Omuriliğin lumbar parçasının iltihabı.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


onomatophobia : n. Bazı isim veya kelimeleri duymaktan ürküntü duyma, belli isim ve kelimelerden korkma, onomatofobi.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.