Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abarticulation nedir?

abarticulation : n. Çıkık. See: diarthrosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.


dyschromia : n.Cildin anormal pigmantasyonu.


electrophysiology : n. Organizmada fizyolojik olaylara eşlik eden elektriksel olayları ve elektrik akımının vücut ve dokular üzerindeik etkilerini konu alan fizyoloj dalı.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


gripe : v. & n. 1. Barsaklarda şiddetli sancıya sebep olmak; 2. Barsaklarda hissedilen kolik tarzında şiddetli ağrı.


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


ischogalactia : n. Lohusalık devresinde süt salgılanmasının durması.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


manual : a. Ellere ait.


nubecula : n. Kornea'da oluşan donuk leke.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.


plethysmography : n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).


pregenital : a. Ergenlik öncesi.


reagency : n. biochem. Başka bir maddeyi meydana çıkarmak veya teftiş etmek için kullanılan ecza tesiri karşısında reaksiyon.


rhinoantritis : n. Burun mukozasının ve Highmore antrumunun iltihabı.


seminologic : a. See: Symptomatic.