Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abarticulation nedir?

abarticulation : n. Çıkık. See: diarthrosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


cathexis : n. Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması.


cromoprotein : n. biochem. Renkli bir prostetik grup ihtiva eden protein.


discoplacenta : n. Disk şekli gösteren plasenta.


gender : n. Cins, cinsiyet.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


hobnail liver : n. Karaciğer sirozu.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


hypercrinism : n. Endokrin bezinin aşırı saglılaması.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


hypopituitarism : n. Hipofiz faaliyetinin azalması.


iris : n. Gözün iris tabakası, gözbebeği etrafındaki renkli halka, iris.


kyphoscoliosis : n. Kamburluk.


mors : n. Ölüm.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


noma : n. Çok defa çocuklarda görülen yanak gangreni, noma.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).