Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abarticulation nedir?

abarticulation : n. Çıkık. See: diarthrosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocentesis : n. Kalbe ponksiyon yapma, kalbin karıncık veya kulakçığına iğne ile girme.


choleraic : a. Koleraya ait.


confinement : n. Loğusalık.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


electrogenesis : n. Elektriksel güç meydana gelişi, elektrikiyet oluşması.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


iliocolotomy : n. İliak bölgeden kesit yaparak kolon'u açma.


inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


mefenamic acid : n. Sulphinpyrazone'un ürokozürik etkisi ile çelişmeyen, bu nedenle de gut hastalığında kullanılabilen bir analjezik.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


rectostomy : n. Deri üzerinden rekutm'a açılan sun'i ağız oluşturma, rektostomi.


reticuloendotheliosis : n. Retiküloendotel dokusu hiperplazisi.