Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abarticular nedir?

abarticular : a. Mafsaldan uzak, eklemle ilgisi olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervilator : n. Daimi titreşim meydanag etirerek serviksi genişletme amacıyla kullanılan alet.


hepatoptosis : n. Karaciğerin düşmesi.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


hypertensinase : n. biochem. Hipertansini tahrip eden bir enzim.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.


leio : pref. Düz anlamına önek.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


nonmedical : a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp dışı.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


phaged(a)ena : n. 1. İlerleyen (yayılan) ülser; 2. Gangren.


procreative : a. 1. Yavru meydana getirme ile ilgili; doğurma ile ilgili; 2. Yavru meydana getirme yeteneği taşıyan, doğurucu.


pseudocirrhosis : n. Perikardit sebebiyle meydana gelen karaciğer sirozu.


pseudohermaphroditism : n. Kşide cinsiyet özelliklerinin bir cinse, iç cinsiyet bezleri (gonadlar)'nin diğer cinse ait oluş hali,


rhinolith : n. Buruntaşı, rinolit (bundan dolayı burun tıkanabilir).


scalenus : n. Skalen kası, kaburga kaldıran kas, musculus scalenus.


shelf operation : n. Genellikle bir kemik grefinden istifade edilerek uygulanan bir çeşit açık düzeltme şeklindeki kalça çıkığı ameliyatı.


staphylomatous : a. 1. Stafilom'la ilgili; 2. Stafilom gösteren, stafilom'la belirgin; 3. Stafilom niteliğinde, stafilom'a benzeyen.


stasiphobia : n. Ayakta durmaktan korkma.