Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abarticular nedir?

abarticular : a. Mafsaldan uzak, eklemle ilgisi olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hygienic : a. Sıhhi.


lectual : a. yatağa ait.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


ovariocele : n. Yumurtalık fıtığı, ovaryosel.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.


pseudopterygium : n. Konjunktiva üzerinde herhangi bir lezyonu takiben gelişen, ucu kornea kenarına tutunmuş, pterygium'a benzer oluşum, yalancı pterijiyum.


rhodogenesis : n. Rodopsinin rejenerasyonu.


sanguinopoietic : a. Kan yapıcı, kan yapan.


sclerodactylia : n. El ve ayak parmaklarının skleroderması.