Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abarticular nedir?

abarticular : a. Mafsaldan uzak, eklemle ilgisi olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


glutinous : a. Yapışkan.


hydric : a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ilgil; 3. Hidrojenle birleşik.


hypokinesia : n. Hareket azalması, hipokinezi.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


local infection : Lokal enfeksiyon.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


myocerosis : n. kasın balmumu dejenerasyonu, miyoseroz.


obturator : n. Tıkaç.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


panimmunity : n. Tam bağışıklık.


pix : n. Zift.


proconceptive : a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıcı, döllenmeye yardım edici; 2. Döllenmeyi kolaylaştırıcı ilaç.