Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abarthrosis nedir?

abarthrosis : n. See: abarticulation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxicology : n. Canlı organizmalar tarafından salgılanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dalı, biyotoksikoloji.


carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


cholecystojejunostomy : n. safra kesesi ile jejunum arasında gerçekleştirilen anastomoz.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


hyperemia : n. Kan hücumu, hiperemi.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


lyoglycogen : n. biochem. Hücre içinde bulunan kabuk eriyebilen glikojen.


massive : a. AĞır, çok fazla, bol (kanama v.s. hakkında).


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


opisthencephalon : n. See: Cerebellum.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


peridesmitis : n. Bağı saran zarın iltihabı peridesmium iltihabı.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


quadcepsplasty : n. Femur dört başlı kasın plastik tamiri.


regio : n. pl. Regiones. Bölge.


resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.


subpatellar : a. Diz kapağı (patella) atında.