Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abarthrosis nedir?

abarthrosis : n. See: abarticulation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celio : pref. Karın anlamına önek.


centimeter : n. Metre'nin yüzde biri, santimetre.


exhibit : v. İlaç olarak vermek.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


hypogastric : a. Karnın alt nahiyesine ait, alt karın, hipogastrik.


ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.


impostume : n. Çıban, cerahatli şiş.


indiguria : n. İdrarda indigo bulunuşu.


ischiococcygeal : a. İschium ve coccyx ile ilgili.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


manner : n. Şekil, tarz.


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


overfunction : n. See: Overactivity.


paracousia : n. See: Paracusia.


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).