Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abarthrosis nedir?

abarthrosis : n. See: abarticulation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


circumorbital : a. Orbita çevresinde, orbita'yı çevreleyen.


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


dilatation : n. Genişleme,


genitocrural : a. Genital bölgeye ve bacaklara ait olan, bu oluşumları ilgilendiren.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


herbivorous : a. Ot yiyen, yeşillikle beslenen.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


gratification : n. Herhangi bir arzunun yerine gelişiyle hasıl olan ruhsal rahatlama, tatmin, memnuniyet.


hemianacusia : n. Tek kulağın işitmemesi, tek kulak sağırlığı.


lineament : n. 1. Yüzün ana çizgileri, çehreyi belirleyen ana hatlar; 2. Embriyo'nun ana çizgileri, embriyonun dış görünümünü belirleyen hatlar.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


operation : n. 1. Ameliyat, operasio, operasyon; 2. Bir ilacın spesifik etkisi.


oromeningitis : n. See: Orrhomeningitis.


pathopoiesis : n. Hastalığın oluşması, hastalığın meydanag elişi.


pawlik's grip : n. Çocuk başının pelvisteki durumunu ortaya koymak için uygulanan bir yöntem.


peotomy : n. Penis'in ameliyatla çıkarılması.