Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abartamen nedir?

abartamen : n. biochem. Simyagerlerin kurşuna verdikleri ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

case : n. Hastalık hali, vak'a.


chimney Sweep's Cancer : n. Skrotumda oluşan epitelioma.


choler : n. Safra choledochus.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


hamamelis : n. Hamamelis virginia (bir çeşit çalı).


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


kinesio : See. kine.


lymphadenoma : n. See: Lymphoma.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


neurodynamic : a. sinir enerjisine ait.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


parectasia : n. See: Parectasis.


periglottic : a. Dil derisine ait, periglottik.