Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abartamen nedir?

abartamen : n. biochem. Simyagerlerin kurşuna verdikleri ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufotherapy : n. Karakurbağası tarafından salgılanan toksik maddenin tedavi amacıyla kullanılması.


chondrofibroma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren fibrom, kondrofibrom.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


cretinous : a. Miskin(leşmiş).


epicranius : a. & n. 1. Kafaüstü; 2. Kafaüstü kasları (alın kası ve artkafa kası) musculi epicranit.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


inframaxillary : a. Çenealtı.


mammillary : a. Memebaşına benzer.


pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


perflation : n. Salgıları dışarıya çıkarmak için bir boşluğu hava verme.


periportal : a. V.porta çevresinde yer alan.


peritrichate : a. See: Peritrichal


perosseous : a. Kemik yoluyla, keimk aracılığıyla


phosphopenia : n. Vücudda fosfor azalamsı, vücudun fosforsuz kalması, fosfopeni.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


pyarthrosis : n. Herhangi bir eklem boşluğunda cerahat bulunması.


sedative : a.&n. 1. Teskin edici, müsekkin, sedatif; 2. (pl.) Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler.


sensitize : v. Duyarlı hale getirmek, hassaslaştırmak.


syphilitic : a. Frengili.