Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abarognosis nedir?

abarognosis : n. Bir şeyin ağırlığını takdir ve sezme meleke (yeti) sinin kaybı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheyne-stokes respiration : See: respiration.


coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


cystitomy : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapma; 2. mesane ve safra kesesine kesit yaparak açma.


diuresis : n. İdrar ifrazının çoğalması.


epidemic : a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın hastalık.


exfoliatie : a. 1. Pul pul veya ince tabakalar halinde dökülme gösteren, dökülücü; 2. dükölmeye sebep olan.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.


myelinated : a. Miyeli kılıfına sahip, çevresind miyelin tabakası bulunan (sinir lifi hakkında).


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.


oviducal : a. Tubalara ait.


paraplegia : n. Belden aşağı felç, simetrik kısımların felci, parapleji.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.


rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.


rheonome : n. Bir sinirde tahrişin sonucu tayin eden alet.


rheotome : n. Elektrik devresini kesen alet.


saprozoic : a. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan.


sporulation : n. Spor oluşumu.


sububeres : n. Annesini emmekte olan süt çocuğu.