Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abarognosis nedir?

abarognosis : n. Bir şeyin ağırlığını takdir ve sezme meleke (yeti) sinin kaybı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamenia : n. Regl, kadınların aybaşısı, adet, hayız.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


conversion : n. 1. Dönüşme, değişme, çevrilme, bir maddenin başka bir madde haline dönüşmesi; 2. doğumu kolaylaştırmak amacıyla yan geliş gösteren fetüs'ü baş veya makat pozisyonuna getirme, dolayısıyla fetüs'ün pozisyonunu değiştirme.


costive : a. Kabız, inkıbazı olan.


encephalorrhgaia : n. Beyin kanaması.


erosio : n. 1. See: Erosyon: Mukozalardaki mahdut epitel kaybı (yüzeyel yara); 2. Dişlerin mine ve dentininde arızalar; 3. Aşındırma; 4. Aşınma.


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


heteropathy : n. Zıddı ile tedavi.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


kinesis : n. Vücut hareketi.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.