Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abarognosis nedir?

abarognosis : n. Bir şeyin ağırlığını takdir ve sezme meleke (yeti) sinin kaybı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatolysis : n. Kalınlaşan derinin kıvrımlra halinde sarkma göstermesi hali, gevşek deri, sarkık deri.


didymitis : n. Testis iltihabı.


erythrogenic : n. a) Leke meydana getirme veya leke meydana gelmesine sebep olma. cb) Alyuvar yapımına sebep olma.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


lyze : v. Eritmek.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


misogynic, misogynous : a. Kadından nefrete ait.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


periaxillary : a. Koltukaltı çevreside buluna.


perilymphangia : a. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


prosencephalon : n. önbeyin, prosenkefal(on) (Dienceplhalon) ile telencephalon'un birleşmesinden meydana gelmiştir.


patrmic : a. Hapşırtıcı, aksırtıcı.


scler(o)- : pref. 1. katı, sert; 2. Doku katılığına ait; 3. Gözakı (na ait).