Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abarognosis nedir?

abarognosis : n. Bir şeyin ağırlığını takdir ve sezme meleke (yeti) sinin kaybı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrosclerosis : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


decussation : n. Birbirini kesme, çaprazlama, çaprazlaşma.


diaphragmatocele : n. Diyafram fıtığı.


enzymuria : n. İdrarda enzim bulunması, enzimüri.


exodic : a. See: Efferent.


icterus : n. Sarılık, ikter.


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


myxedema : n. Tiroid bezi salgısındaki yetersizliğe abğlı olarak gelişen metabolizma hızında düşüş, kuruluk gösteren deri altında yaygın ödemler, saçlarda dökülme, zihni işlevler ve konuşmada ağırlaşma ile belirgin hastalık, miksödem.


oxycephalic : a. Sivri kafalı.


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


pilula : n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.


polyp : n. Saplı mukoza uru, polip, polypus.


protoporphyrin : n. biochem. Demir ve globülin ile birleşek hemoglobini ve diğer solunum enzimlerini meydana getiren madde.


scar : n. Yara yeri iyileştikten sonra kalan bağ örgüsü dokusu, nedbe, yara nişanı, yara izi, sikatris.


splenulus : n. Dalaktan ayrı olarak onun yanında bulunan yine dalak dokusundan ibaret küçük oluşum, aksesuvar dalak.


stereoisomerism : n. biochem. Aynı formüle sahip olan fakat atomları boşlukta değişik şekilde sıralanmış bulunan cisimlerin durumu.


telogen : n. Saç büyümesi siklusunda dinlenme safhası, telojen.