Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abarognosis nedir?

abarognosis : n. Bir şeyin ağırlığını takdir ve sezme meleke (yeti) sinin kaybı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


mia : .


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


fibrochondritis : n. Fibrokartilaj dokunun iltihabı.


interlobar : a. Loplararası, loplar arasında yer alan.


hyle : n. Ana madde


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


jurisprudence : n. Hukuk bilimi.


lymph : n. Akkan, lenfa.


mantoux reaction : n. Bir hastanın eski tüberküline karı hassasiyet derecesinin ölçülmesinde kullanılan intradermal bir test.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


mononeural : a. Tek sinirli.


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


mores : n. Örf ve adetlerin bütünü.


myeloma : n. Omurilik tümörü, miyelom.


neocyte : n. İlkel lökosit, neosit.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


piarachnitis : n. See: Leptomeningitis.


pseudochromesthesia : n. Sesleri renk olarak alan hissiyet bozukluğu.