Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abarnahas nedir?

abarnahas : n. Simyagerlerin manyeziye verdikleri ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilectomy : n. & 1. Dudağın bir kısmının veya tümünün ameliyatla çıkarılması; 2. Uzun kemiğin eklem yüzleri üzerinde, herhangi bir patolojik nedenle gelişen fazlalıkları, keski ile kesip çıkarma.


electrization : n. Elektriklenme.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


hyperpyretic : a. 1. Yüksek ateşle ilgili, 2. Yüksek ateş gösteren; 3. Yüksek ateşe sebep olan.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


leucorrhea : n. Kadınlarda olan beyaz akıntı, lökore.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


macrogastria : n. Midenin aşırı şekilde büyük oluşu, mide büyüklüğü.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


periosteo-edema : n. Periyost ödemi.


phlebolith : n. Ven taşı.


pneumocranium : n. Dura matr altında hava bulunması.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.


sarcoplasm : n. Lifi kas sütunları arasında bulunan madde, çizgili kas hücresinin protoplazması, sarkoplazma.


scutulum : n. (pl. scutula). Favus kabuğu.


semenuria : n.İdrarda meni çıkarması, semenüri.