Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abarnahas nedir?

abarnahas : n. Simyagerlerin manyeziye verdikleri ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


crenotherapy : n. Maden sularla yapılan tedavi.


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


Dfarf : n. Cüce.


endogastrectomy : n. mide mukozasının ameliyatla çıkarılması, endogastrektomi.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


heart : n. Kalb, cor. cordis.


hydrocele : n. testislerde yaralanma, iltihap ve genel ödem sonunda seröz bir sıvı (mayi) toplanması, hidrosel.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


lymphemia : n. Kanda lenfosit bulunması, lenfemi.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


perivasculitis : n. Damarkını iltihabı.


petechia : n. (pl. petechiae). Nokta biçiminde deri kanamaları, petesi (damar dışına kan çıkamsı), purpura.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.


pyelolithotomy : n. Piyelondan taş çıkarma ameliyesi.


quintipara : n. Beş defa doğum yapan kadın.