Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abalienation nedir?

abalienation : n. Delilik, cinnet, abalienatio.

Mental abalienation : Us yitimi, akıl yitimi, cinnet, abalienatio mentis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


erect : v. 1. Yükseltmek, kaldırmak, dikleştirmek, dik hale getirmek; 2. Dik vaziyet almış, dikleşmiş, dik.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


front : n. Alın, frons.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


submeningeal : a. Beyin veya omurilik zarları altında.


hemangiectasis : n. Kan daarlarının genişlemesi, hemanjiyektazi.


infrasternal : a. Sternumaltı.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


oxidosis : n. See: Acidosis.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


predentin : n. Yumuşak ilkel dentin.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.


rheotome : n. Elektrik devresini kesen alet.


scapulodynia : n. Kürek kemiği üzerinde hissedilen ağrı, skapula ağrısı.