Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abacus nedir?

abacus : n. Nomografi ile elde edilen grafik tablosu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


tenonto : pref. Kiriş, tendon, tendo.


hemostasis : n. 1. Kanamayı dindirme, kanamanın durdurulması; 2. Kan toplanması, hemostasia.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


humidity : n. Rutubet, nem.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


mucosal : a. Mukoza ile ilgili.


myotenotomy : n. Kas ve kiriş ameliyatı, miyotenotomi.


neutrcytopenia : n. See: Neutropenia.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


perinephrium : n. Böbreği saran zar, böbrek zarı, perinefriyum.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.


prostration : n. Aşırı yorgunluk, bitkinlik, takatsizlik, dermansızlık, kuvvetsizlik.


protomorphic : a. İptidai, ilkel, protomorfik.


rubor : n. 1. Kırmızılık; 2. (iltihap belirtilerinden biri); 2. Kırmızı yüzlülük, rubor.


safranine : n. kömür katranı boyası, sarfanın (Özellikle mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılır).


selection : n. Sağlam veya kuvvetlileri yaşatıp zayıfları imha eden tabiat kanunu.