Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

abacus nedir?

abacus : n. Nomografi ile elde edilen grafik tablosu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


lactalase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, laktaliz.


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


innate : a. Doğuştan.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.


nape : n. Ense.


nerve : n. Sinir, veter, asap, nervus.


oxychromatin : n. biochem. Asit anilin boyalarla boyanabilen kromatin kısmı, lantanin.


photography : n. Resim çekme, bir objeden gelen ışınların hassas filme yansıtılması ile filminin alınması.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


pneumoencephalography : n. Karıncıklara havay veya gaz zerkettikten sora yapılan beyin radyografisi, pnömoensefalografi.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


polymastia : n. Memelerin normal (iki) sayıdan fazla oluşu, polimasti.


potassium : n. biochem. K sembolü ile bilinen, atom no: 19 ve atom ağırlığı 39.096 olan kimyasal element, potasyum.


sanguinolent : a. Kanlı.