Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abacterial nedir?

abacterial : a. Bakteriden muaf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursal : a. Burs'a ait.


chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


uteroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


helienceplalitis : n. Güneşten meydana gelen beyin iltihabı.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


intramuscular : a. Adale (kas) içi, entramüsküler.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


lymphodermia : n. Deride seyreden lenf damarlarının hastalığı.


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).


sedimentator : n. Sıvı içindeki tanecikleri dibe çöktürmede kullanılan alet, santrifüj, sedimantör.


staphylomycosis : n. Stafilokokların kan yoluyla vücut dokularına yayılması sonucu gelişen enfeksiyon, stafilokok enfeksiyonu.


subcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) altında.


sulfonethylmethane : n. biochem. Uyutucu olarak kullanılan renksiz billüri madde.