Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abacterial nedir?

abacterial : a. Bakteriden muaf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


blennophthalmia : n. Kataral konjuktivit-blennophthalmic, sıfat şekli.


ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


cholesteatoma : n. Kese içinde bulunan ve kolesterol ihtiva eden selim bir tümör.


equilibration : n. İki şey arasında denge sağlama, dengeleme.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.


habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


homogenous : a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.


macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


preepiglottic : a. Epiglottis'in önünde.


prepyloric : a. Pilor önünde.


rongeur : n. Bir çeşit forseps.