Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abacterial nedir?

abacterial : a. Bakteriden muaf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


druggist : n. Eczacı.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


Koplik's Spots : n. Kızamığın, ilk birkaç gün içerisinde görülen belirtisi.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


pleuropericarditis : n. Plevra ve plevra iltihabı (özellikle sığırlar arasıda görülen buşalıcı bir hastalık).


postminimus : n. Beşinci el veya ayak parmağına ait falanksın yukarı (proksimal) ucunda bulunan ilave.


pseudojaundice : n. Safra pigmentleri ile ilgili olmaksızın herhangi bir sebeple özellile kanda karoten artışına bağlı olarak deri renginin hafif sarımsı renk alması, yalancı sarılık.