Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

aascularization nedir?

aascularization : n. Kansızlaşma, kansı zkalma (Bandaj uygulanması sonucu belli bir bölgenin kansız kalışı gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coles : n. Erkek cinsiyet organı, kamış, penis.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


hemogenic : a. Kan oluşumuna (yapımına) ait, hemojenik.


hemopexis : n. Kan pıhtılaşması,kan pıhtısı, hemopeksi.


intoxicant : a. 1. Zehirlenmeye sebep olan,zehirleyici; 2. Zehirlenme yapan herhangi bir madde; 3. Sarhoş edici madde (alkol, ilaç v.s.).


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.


lipophagia : n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yokolması; 2. Yağı bitirme, yağ yeme.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


parakinesia : n. See: Paracinesia.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.


pinching : n. Çimdikleme, etli dokuyu parmaklar arasında sıkma şeklinde yapılan hareket.


precipitate : v.&n. biochem. a) Tortusunu ayırmak, teressüp ettirmek, çökeltmke. b) Tortu, rüsup, çöküntü, çökel.