Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

aascularization nedir?

aascularization : n. Kansızlaşma, kansı zkalma (Bandaj uygulanması sonucu belli bir bölgenin kansız kalışı gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cone : n. Mahrut, koni, conus.


eugenic : a. Irkın kalıtsal özelliklerini geliştirme veya düzeltme ile ilgili, öjenik.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


labioplasty : n. Duda üzerinde yapılan estetik ameliyat.


lithotony : n. Mesaneye yapılan küçük bir kesiti gererek içerdeki taşın dışarı alınması, litotoni.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


mal : n. Hastalık.


mechanical : a. Hareket kanunlarına ait veya bunlara tabi.


mesosyphilis : n. Frenginin ikinci devresi. See. Secondary syphilis.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


ovisac : n. Yumurtacık kesesi, Graaf folikülü.


palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.


paragenesis : n. Melezlik.


phlogotic : a. See: Phlogistic.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.


pruritus : n. Deri hastalıklarıda veya tamamen asabi sebeplerl meydana gelen kaşıntı.