Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

aascularization nedir?

aascularization : n. Kansızlaşma, kansı zkalma (Bandaj uygulanması sonucu belli bir bölgenin kansız kalışı gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


cheilopompholyx : n. El derilerinde ve özellikle parmaklarda meydana gelen simetrik erupsiyonlar.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


vaccinate : v. Aşılamak.


haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


lipiodol : n. Haşhas tohumu yağına %40 oranında iyot karıştırılmasıyla hazırlanmış, radyografide radyoopak madde olarak kullanılan koyu kıvamda müstahzar ilaç.


mesorrhaphy : n. Mezenter dikişi, mezonun dikilmesi.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


nonspastic : a. See: Aspastic.


nosema : n. Hastalık.


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


paracholia : n. Karaciğerden safra ifrazında anormallik, parakoli.


pulpectomy : n. Diş özünün çıkarılması, pulpektomi.


remisison : n. Hastalık belirtilerinin sönmesi, remisyon.


rhombencephalon : n. Yamuk beyin, rombenkefal.


splanchnesthesia : n. Organlardan gelen duyuları alma.