Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

aascularization nedir?

aascularization : n. Kansızlaşma, kansı zkalma (Bandaj uygulanması sonucu belli bir bölgenin kansız kalışı gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopathy : n. Kalb hastalığı.


contagious : a. 1. Sari, bulaşı; 2. Zehirli, mikroplu; 3. Sirayet eder.


cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


indole : n. biochem. Proteinlerin kokuşmasından açığa çıkan fena kokulu bir madde.


infraction : n. Kırık ucun kemikten ayrılmadığı kırık, tam olmayan kırık.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


isoleucin(e) : n. biochem. Esansiyel aminoasit.


laryng(o) : pref. Gırtlak, larenks,


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


ossiform : a. Kemik şeklinde, kemiksi.


ptysma : n. tükürük.