Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

aascularization nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

aascularization : n. Kansızlaşma, kansı zkalma (Bandaj uygulanması sonucu belli bir bölgenin kansız kalışı gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


contusion : n. Ezik, çürük, bere


dentinogenesis : n. See: dentinification.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


diptheroid : n. Şekil yönünden ve kültür özellikleri bakımından corynebacterium diptheriae'ye benzeyen herhangi bir bakteri.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


gastroenteralgia : n. Mide ve barsak ağrısı.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


intravillous : a. Vilüs içi, vilüs içinde.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


mentality : n. Kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite.


narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


parathyroidal : a. Paratiroid bezleriyle ilgili.