Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

a nedir?

a : acid 1,7-dihydroxy-naphthalene-3,6-disülfonik asid (C10H8O8S3=320.18).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


blennoid : a. Mukus gibi, mukus'a benzer.


cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


copremesis : n. Dışkı kusma.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


locomotor : a. Müteharrik.


microcinematography : n. Mikroskopik cisimlerin sinema filmi ile gösterilemsi.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


oxypathia : n. 1. Oksipati: Duygu keskinliği, duyarlığın artması. 2. Asit zehirlenmesi.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.


sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.


schizogony : n. Eşeysiz (asexual) üreme, protozoerlerin birçok parçaya ayrılmak şeklindeki üremeleri, şizogoni.


spargosis : n. 1. See: Elephantiasis; 2. Memenin sütle şişip girilmesi.


spicular : a. 1. Sivri çıkınıt ile ilgil; 2. İğne şeklinde sivri çıkıntı gösteren.