Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

a nedir?

a : acid 1,7-dihydroxy-naphthalene-3,6-disülfonik asid (C10H8O8S3=320.18).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumonia : n. Akciğerle nefes borularının iltihabı.


carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


heloma : n. El ve ayakların nasır bağlaması.


homokeratoplasty : n. Aynı türe mensup hayvandan alınan kornea grefinin havyanın hasta korneasına yerleştirilmesi, diğer bir kimse korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması, homokeratoplasti.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


jelly : n. Pelte.


joule : n. On milyon erge tekabül eden enerji birimi.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


monatomic : a. Tek atomlu.


neurotony : n. Ağrıyı ortadan kaldırma amacyıla ilgili sinirin ameliyatla gerilmesi, nörektazi, nörotoni.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).


otodynia : n. See: Otalgia.