Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

a.h.g. nedir?

a.h.g. : Antihemofilik globulin kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


deviation : n. Sapma, sapınç, normal yerini değiştirme.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


exsufflator : n. Menfi basınç meydana getirme amacıyla kullanılan özel alet.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


foveate : a. Çukurlu.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


hysterotrachelorrhaphy : n. Serviks uteri yırtığında yırtık kenarları kesit halinde çıkarıp yeniden karşılıklı dikmek suretiyle gerçekleştirilen bir ameliyat şekli.


locum : n. Yer.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


odontosmegma : n. Dişleri temizlemede kullanılan antiseptik madde.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


radiodermatitis : n. Işınıma maruz kalan ciltte meydana gelen dermatit.