Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

a.h.g. nedir?

a.h.g. : Antihemofilik globulin kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


cystometry : n. İdrar kesesine ait basınç değişimlerinin incelenmesi.


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


dysmorphophobia : n. Vücudunda herhangi bir şekil bozukluğuna sahip olmaktan aşırı korkma.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


goniotomy : n. Glokom ameliyatı, gonyotomi.


gryposis : n. Herhangi bir oluşumun anormal şekilde eğrilik veya kıvrılma göstermesi hali.


hemidiaphragm : n.Diyafragmanın yarı parçası.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


hidrosis : n. 1. Hidroz, bol miktarda terleme; 2. Terin özel bezler tarafından yapılıp dışarı salınması; 3. Terbezi hastalığı.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


intramuscular : a. Adale (kas) içi, entramüsküler.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


metanephros : n. Embriyon böbreği, metanefroz.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


postmortem : a.&n. 1. Ölümden sonra olan veya yapılan; 2. Otopsi; 3. Otopsiye ait veya otopside kullanılan.