Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

a.h.g. nedir?

a.h.g. : Antihemofilik globulin kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroquine : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, klorokin.


cicatricial : a. Sikatrise ait.


cystoma : n. kist.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


gibbous : a. Kambur


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


interlobar : a. Loplararası, loplar arasında yer alan.


terracing : n.Birçok tabaka halinde (kat kat) dikme.


helminth : n. Barsak paraziti (solucanı).


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


malaxate : v. Yoğurmak, hamur haline getirmek.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


neolallia : n. Yeni uydurulmuş kelimeleri sık kullanma ile belirgin konuşma, neolali.


osmolagnia : n. Kokulardan duyulan cinsel heyecan, ozmolagni.


peripolar : a. Kutup çevresinde, kutbu çevreleyen.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


posthypnotic : a. Hipnotizma sonu, hipnotizma'yı izleyen.


pterygoid : a. Kanat şeklinde, kanatsı, pterygoides.


raisin : n. Kuru üzüm.


schrumpeniere : n. Parankima atrofisi sonucu böbreklerin küçülmesi ve enterstisyel dokunun artmasiyle büzülmesi hali.