Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

a.h.g. nedir?

a.h.g. : Antihemofilik globulin kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


dystopic : a. Normal yerinde bulunmayan, normal yeri dışında yerleşmiş.


ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.


enteroplegia : n. Barsak felci, enteropleji.


gastrodiaphanoscopy : n. mide duvarlarını arkadan ışık vererek aydınlatmak suretiyle yapılan mide muayenesi. gastrodiyasfanoskopi.


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


uteroplasty : n. Rahmin plastik tamiri.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hematopexia : n. Kanın pıhtılaşması.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


input : n.İçeri giren madde, giren madde miktarı.


laugh : h. gülme, gülüş.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


ophthalmoplasty : n. Göz üzerinde yapılan estetik ameliyat, oftalmoplasti.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


phagotherapy : n. Fazla (çok) yedimke suretiyle yapılan tedavi, fagoterapi.