Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

a.h.g. nedir?

a.h.g. : Antihemofilik globulin kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


cerebro : pref. Beyne ait...


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


depuration : n. Temizleme ameliyesi.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


eccentro-osteochondrodysplasia : n.Uzunkemiklerde normal dışı ossifikasyon merkezleri görülmesi ve bu merkezlerden başlayan kemikleşme sonucu iskelet sisminde çeşitli şekil bozuklukları ve çok kere cücelikle belirgin durum, Morquio hastalığı.


hepatoptosis : n. Karaciğerin düşmesi.


iridoncus : n. İris tümörü.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


melanistic : a. Aşırı melanin birikimi ile belirgin.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


pleurothotonos. : n. Kasların, vücudun sağ ve sol tarafa bükülmesiyle belirgin uzun süre devam eden kasılma hali.


pronormoblast : n. Eritroblastın ilkel hücresi.


puruloid : a. Cerahat şeklinde, cerahata benzer.


pyemic : a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Piyemi gösteren, piyemi ile belirgin.


scammony : n. Mahmude otu (Bin göz otu) kökünden çıkarılan ve müshil olarak kullanılan zamk.


sensorium : n. Sensoryum 1. Vücutta duygu ile ilgili organların tekmili; 2. Beynin hissiyat merkezi sayılan gri madde.


serpasil : n. Kan basıncını düşürmede kullanılan reserpine adlı maddenin müstahzar adı.


striatum : n. Çizgili cisim, corpus stiratum.


thermocshemistry : n. Kimyanın sıcaklıkla kimyasal tesir arasındaki ilgiden söz eden kısmı, termokimya.