Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

a.g.g.s. nedir?

a.g.g.s. : "Anti gas gangrene serum" kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


cubital : a. Ön kola ait, dirseğe ait, cubitalis


diet : n. Diyet, muayyen perhiz.


disengagement : n. 1. Serbest bırakılma, hapsedilmiş durumdan kurtulma; 2. Fetüs başının vagina'dan geçerek dışarı çıkması; başın doğumu.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


hypermobility : n. Hareket yeteneğinin çok fazla oluşu.


invisible : a. Görülemeyen, gözle seçilemeyen.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


meloschisis : n. Yanağın doğuştan yarıklık gösterişi.


nymphoncus : n. "Nympha"ların şişmesi veya büyümesi.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


postmastectomy : n. Mastektomi sonrası, mastektomi'den sonra (görülen, oluşan).


pyrosulphate : n. biochem. Pirosülfat.