Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

a.g.g.s. nedir?

a.g.g.s. : "Anti gas gangrene serum" kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruloplasmin : Bakırdan zengin plazma proteini, alfa globulin (Plazma bakırının büyük kısmı bu protein aracılığıyla dokulara iletilir).


cholesterase : n. biochem. Kolesterolü parçalayan bir enzim.


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


gastroenterostomy : n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


hemiatrophy : n. Yarım atrofi (vücudun tek tarafında olan).


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


lobotomy : n. See: Leucotomy.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.