Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Waterhouse-friderichsen syndrome nedir?

Waterhouse-friderichsen syndrome : n. Menenjitte, özellikle meningokoklara bağlı olarak gelişen menenjitte, yaygın cilt kanamaları ile birlikte ortaya çıkan şok tablosu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermovaccine : n. Virüs aşılayarak oluşturulan deri lezyonundan hazırlanan aşı.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


epi : pref. üstünde, üzerinde.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


gonion : n. Altçene açsı ucu.


grain : n. 1. Hububat tanesi; 2. Tohum; 3. Eczacı tartısında 0.065 gram.


gynecophonus : a. Kadınsı sese sahip erkek.


hemometra : n. See: Hematometra.


hypalgia : n. Sızısı azalma ve sızıdan kurtulma, hepalji.


kymograph : n. Organlardaik daglalanma hareketlerini kaydeden cihaz, kimogrof.


leukocytology : n. Lökosit bilgisi, lökositoloji.


materia : n. Madde.


myocardiopathy. : n. Kalp kasını tutan herhangi bir sebepl gelişen miyokart hastalığı, miyokardiozis.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


paradidymal : a. Paradidime ait.


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


peptic : a. Peptik; 1. Pepsin'le ilgili; 2. Sindirimle ilgili; 3. Sindirimi uyaran, sindirimi kolaylaştıran.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


pseudohermaphrodite : n. Yalancı hermafrodit.