Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

Waterhouse-friderichsen syndrome nedir?

Waterhouse-friderichsen syndrome : n. Menenjitte, özellikle meningokoklara bağlı olarak gelişen menenjitte, yaygın cilt kanamaları ile birlikte ortaya çıkan şok tablosu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrology : n. See: chondrography.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


detoxify : v. See: Detoxycate.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


mycetoza : n. Mantar cinsi organlar grubu.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


oligogalactia : n. Süt salgısının azalması, sütün az gelmesi, oligogalaksi.


orchiotomy : n. See: Orchidotomy.


pedascope : n. Fluoroskopi altında gerçekleştirilen ayak provası.


predicrotic : a. Nabızda dikrot dalgadan önce gelen.


process : n. Proçes, çıkıntı, processus.


pyknometer : n. 1. Vücut kısımlarının kalınlığını ölçme aleti; 2. İdrarın özgül ağırlığını tayine yarayan alet.


reunient : a. Birleştirici, reuniens.


saprophytic : a. 1. Saprofit'le ilgili; 2. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan, bu nitelikle belirgin.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.