Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

Waterhouse-friderichsen syndrome nedir?

Waterhouse-friderichsen syndrome : n. Menenjitte, özellikle meningokoklara bağlı olarak gelişen menenjitte, yaygın cilt kanamaları ile birlikte ortaya çıkan şok tablosu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


gastroparalysis : n. Mide felci.


hypoperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin ileri derecede azalması, mide ve barsak hareetlerinin anormal şekilde yavaşlaması.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


iodid(e) : n. biochem. İyodür, iyodür asidinin tuzu.


keratodermia : n. Derinin kornea tabakasının hipertrofisi, keratodermi.


liquor : n. See: Fluid.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


moribund : a. Ölüm halinde, ölmek üzere, can çekişmekte.


multicellular : a. Birçok hücrelreden oluşan.


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


prehallux : n. Başparmak öncesi.


proguanil : n. ecz. Sıtmanın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan bir ilaç.


pyromaniac : n. Piromani'ye müptela kişi, piroman.


rheum : n. 1. Mukoza bezleri tarafından salgılanan gözyaşı, sümük veya tükrük gibi seröz sıvılar; 2. Nezle.


sclera : n. Gözakı, sklera, sclerotica.


spectrotherapy : n. Spekrum'u oluşturan ışınların tedavide kullanılamsı, spektrum tedaisi.


splenoblast : n. Splenosit yapan hücre.