Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Waterhouse-friderichsen syndrome nedir?

Waterhouse-friderichsen syndrome : n. Menenjitte, özellikle meningokoklara bağlı olarak gelişen menenjitte, yaygın cilt kanamaları ile birlikte ortaya çıkan şok tablosu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaline : n. biochem. Emetinin takriben iki misli kuvvetinde olan ve ipeacacuanha'dan çıkarılan bir alkaloid (C15H22O2).


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


geriatrician : n. Geriatri konusunda uzman olan kimse.


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


leio : pref. Düz anlamına önek.


macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


pathergy : n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


radio-iodinated human serum albumin : n. Beyin lezyonlarının teşhisi ve yerlerinin tesbiti için, ayrıcakan ve plazma hacimlarının ölçülmesinde, dolaşım zamanının ve kalp debisinin hesaplanmasında yararlanılan bir madde.


rectum : n. Barsağın makada bitişik düz parçası, göden barsak, büyük apdest yolu, rektum (kalın barsağın pelvis içinde bulunan son kısmı).


salpingocele : n. Dölyatağı (Fallop) borusu fıtığı, salpenks fıtığı, salpingosel.


swab : n. İlaç veya yağ sürmeğe veya yara temizlemeğe mahsus sünger v.s. parçası, porte-coton.


tablet : n. Yassı hap, tablet.