Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

Walleye nedir?

Walleye : n. 1. Kornea lökomu; 2. Akcıl göz, balık gözü gibi parlak büyük göz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulb : n. Çiçek soğanı, soğan.


carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


cheilophagia : n. Dudak yeme, kişide dudak mukozasından dişleriyle küçük parçalar koparma alışkanlığı.


cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


citral : n. biochem. Limondan elde edilen yağlarda mevcut bir aldehid (C10H16O).


didymus : n. Testis.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


lactational : a. memelerde sütoluşmasıyla ilgili, memelerden süt salgılandığı devre ile ilgili; 2. Emzirme ile ilgili, emzirmeye ait.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


hyperestrogenism : n. Aşırı östrojen salgılanması, vücutta aşırı östrojen salgılanmasının sebep olduğu durum.


incompatible : n. Birbiriyle uyuşmaz, birbiriyle bağdaşmaz, birbirine ters.


instrumentation : n. Alet kullanma, aletle iş görme.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.


primordium : n. İlkel devresinde bulunan organ.


protractor : n. Yaralardan yabancı çıkarmaya yarayan alet.