Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

Walleye nedir?

Walleye : n. 1. Kornea lökomu; 2. Akcıl göz, balık gözü gibi parlak büyük göz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


entrance : n. Giriş, giriş lyeri.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


gliococcus : n. Jelatinli madde olşan mikrokok.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


neuroglia : n. Merkezi sinir sisteminin destek dokusu (ekdoderm meydana gelmiş ince bir ağ ile bunun aralarında yer almış gliya hücreleri denen hücrelerden ibarettir), sinir lifleri arasındaki doku, nevrogli (ya).


occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.


osteorrhagia : n. Kemik aknaamsı, osteoraji.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


phenylephrine : n. Adrenaline benzeyen, ancak daha dayanıklı olan bir damar daraltıcı ve pressör madde.


pyocalyx : n. Böbrek pelvisi (piyelon) ve çanakta cerahat toplanması.