Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Walleye nedir?

Walleye : n. 1. Kornea lökomu; 2. Akcıl göz, balık gözü gibi parlak büyük göz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowel : n. Barsak.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


cauda : n. (pl. caudae). Kuyruk, bir organın kuyruksu parçası.


cranio : pref. Kafatasına ait.


cystogram : n. İdrar kesesini gösteren röntgen filmi.


frenal : a. Geme ait.


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


lymphangiomatous : a. Lenfanjiyomlu.


parietofrontal : a. Parietal ve frontal kemiklere veya bölgelere ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.


periphlebitis : n. 1. Ven çevresindeki dokunun iltihabı; 2. Ven'in dış tabakası'nın ilithabı, periflebit.


proximo-ataxia : n. kol veya bacağa ayın yere arız olan ataksi.


recto-urethral : a. Rektum ve uretraya ait.