Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

T(a)eniacide nedir?

T(a)eniacide : n. Şerit (tenya)leri yokeden ilaç, tenyasid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


citric acid : n.See: acid.


cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


hypertropia : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hipertropi.


megaloesophagus : n. Özofagus büyümesi (genişlemeis).


melan(o) : pref. Siyah.


nephrotome : n. Embriyo'da kendisinden böbrek ve idrar yollarının gelişeceği doku kitlesi, nefrotom (Sısarısyal pronephros, mesonephros ve metanephros halinde gelişir).


oleosus : a. Yağlı.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


placental : a. Plasentayaait.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


polymorphonuclear : a. 1. Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli; 2. Parçalı çekirdekli lökosit.


posthemorrhage : a. 1. Bir kanamayı izleyen ikinci kanama; 2. Sekonder kanama. See: Secondary hemorrhage.