Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

T(a)eniacide nedir?

T(a)eniacide : n. Şerit (tenya)leri yokeden ilaç, tenyasid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


dactylitis : n. El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.


dimpling : n. Deri üzerinde ufak çukur veya çukurlukların oluşması, deri üzerinde ufak çukurlaşmalar oluşmasıyla belirgin durum. (Meme kanserinde meme derisi üzerinde görüldüğü gibi).


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


fructosuria : n. İdrarda fruktoz bulunuşu.


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


heterokeratoplasty : n. Hayvanın hasta korneasına değişik tür hayvandan alınan kornea grefinin yerleştirilmesi, hayvan korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması.


histophysiology : n. Dokuların küçük elementlerinin fizyolojisi.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.


lienorenal : a. Dalakla böbreğe ait.


lipomeria : n. Kol veya bacağın konjenital yokluğu, lipomeri.


myelination : n. Sinir lifi çevresinde miyelin kılıfının oluşması, miyelinleşme.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.


periphery : n. Dış üyzey veya kenar, periferi.


pluri : pref. Çok, birçok.


ringworm : n. 1. Halka halinde çıkan bir cilt hastalığı; 2. Umumiyetle çocuklarda görülen kellik.