Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

T(a)eniacide nedir?

T(a)eniacide : n. Şerit (tenya)leri yokeden ilaç, tenyasid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestode : n. Barsak şeridi.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


eliminate : v. İhraç etmek, çıkarmak (vücudun bir parçasını).


emetine : n. biochem. Ipeac'dan elde edilen beyaz bir toz (alkaloid) olup, bazı dizanteri tipleri için faydalıdır, emetin (C15N22NO2).


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


gastroschisis : n. Karın duvarının doğuştan, yarık şeklinde açık oluşu.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


mycology : n. Mantar ve mantar hastalıkları bilgisi, mikoloji.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.


pellagra : n. Nikotinik asit eksikliğinden meydana gelen ve derinin ışığa maruz yerlerinde eritem hasıl olması ve sonra buradaki epidermin dökülmesi (ishal ile belirir), pellagra.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.


pyrrole : n. biochem. Kloroform gibi kokusu olan renksiz bir madde, pirol (NH.CH.CH.CH.CH).


reductase : n. biochem. İndirgeyici (oksijen giderici) bir enzim.