Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

T(a)eniacide nedir?

T(a)eniacide : n. Şerit (tenya)leri yokeden ilaç, tenyasid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


cirrhosis : n. Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi).


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


hyperlipoidemia : n. see: hyperlipemia.


keratorrhexis : n. Kornea yırtılması.


kinomometer : n. Hareket genişliğini, özellikle eklemde meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinomometre.


leio : pref. Düz anlamına önek.


nictititation : n. Göz kırpma.


oophoron : n. Yumurtalık.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


phosphorhidrosis : n. Fosforesan ter ifrazı.


pollute : v. Kirletmek, bulaştırmak.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).