Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Paget's disease nedir?

Paget's disease : n. Osteitis deformans.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic : a. Brom'la ilgili.


clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


ephialtes : n. Korkulu veya sıkıntılı rüya, kabus.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


extrasomatic : a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutla ilişkisi olayan.


flagellate : a. 1. Bir veya daha fazla kamçıya sahip, kamçılı; 2. Flagellata sınıfına mensup herhangi bir parazit.


homologue : n. Yapı bakımından başka bir organın benzeri, homolog.


iophobia : n. Marazi zehir korkusu, iyofobi.


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


methylparaben : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan kokusuz beyaz bülliri toz (C6H8O3).


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


myxorrhea : n. Sümük akması.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


phot(o)- : pref. Işık, ışıkla ilgili.


proteopexy : n. Proteinin vücuda bağlanması.


ruga : n (pl. rugae). Kırışık, kırışıklık, kıvrım.