Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Paget's disease nedir?

Paget's disease : n. Osteitis deformans.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


galloping : a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).


gonocyte : n. Embriyonun ilkel üretim hücrei, gonosit.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


kinase : n. biochem. Bir zimojen maddeyi aktif enzim haline getiren madde, kinaz.


mikulicz's disease : n. Gözyaşı ve tükürük bezlerinin kronik hipertrofik büyümesi.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


necrose : v. Gangrenleşmek.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


optomeninx : n. Retina.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


retinosis : n. Retinanın dejeneratif hali.