Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Paget's disease nedir?

Paget's disease : n. Osteitis deformans.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


colcothar : n. biochem. Kırmızı demir oksidi, kolkotar, zacı mahruk.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


dyspnoea : n. Nefes darlığı, dispne.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


electoanesthesia : n. Elektrikle yapılan anestezi.


embolus : n. tıkaç.


exo : pref. Dışında, dışarda.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


hypercardia : n. Kalbin aşırı büyümesi, kalp hipertrofisi.


involucrum : n. Örtü, kılıf.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


ova : n. Kadın üreme hücresi.


paramyotonia : n. Kas tonüsünün patolojik olarak artması.