Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

Paget's disease nedir?

Paget's disease : n. Osteitis deformans.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coital : a. Cinsel birleşim (coitus) ile ilgili.


enamel : n. Diş minesi.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


gorget : n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah aleti.


hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


microcolon : n. Kalın barsağın normalden küçük olması.


oogenesis : n. Yumurtanın kaynak ve gelişimi, oojenez.


optometry : n. Görme kuvvet ve alanını ölçme bilgisi, optometri.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


rice : n. Pirinç, oryza sativa.


sarcological : a. Vücudun yumuşak kısımların a(dokularına) ait.


sialoangiitis : n. Salya kanalı iltihabı.


sphygmopalpation : n. El ile nabzı hissetme, nabız palpasyonu.