Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Paget's disease nedir?

Paget's disease : n. Osteitis deformans.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


excitableness : n. Tahriş yeteneği.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


instrument : n.Alet.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


lithorite : n. İdrar kesesinde bulunan bir taşın parçalanması işleminde kullanılan aygıt.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


myomectomy : n. Miyomun ameliyatla çıkarılması, miyomektomi.


nanocormia : n. See: nanosomia.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


ostembryon : n. Fetusün kemikleşmesi.


plasmolysis : n. Hücre plazmasının ozmotik basıncı uygun olmayan bir ortamda tahrip olması, plazmoliz.