Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Paget's disease nedir?

Paget's disease : n. Osteitis deformans.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


cine-angiography : n. Hareketli flim şeklinde çekilen radyografi.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


dyschromatopsia : n. Renkleri ayırmakta zorluk.


egg : n. See: Ovum.


end-body : n. See: Complement.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


flaxseed : n. Keten tohumu.


gerodontia : n. Yaşlı insanlnarın diş meseleleriyle uğraşan dişçilik kolu.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


hemat : n. pref. Kan.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


myelonic : a. Omuriliğe ait.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


plexus : n. (pl. plexuses). Örgü, ağ, şebeke (Damar veya sinir), pleksus.


postdigestive : a. Sindirim sonu, sindirim sonrası.