Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Naphazoline hydrochrolide nedir?

Naphazoline hydrochrolide : n. biochem. Damarları büzücü bir bileşim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.


cation : n. biochem. Elektroliz usulünde katotta hasıl olan madde, bir müspet iyon.


cremor : n. Bir sıvının yüzeyinde oluşan koyu kıvamdaki tabaka, kaymak, krema.


deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.


erythromelalgia : n. El ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, derinin kırmızımtırak renk alışı, zonklayıcı ağrılar ve yanma hissi ile belirgin durum, eritromelalji.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


hyperlogia : n. See: Hyerphasia.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


hypnagogue : n. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uyutucu faktör.


laparotomaphilia : n. Aşırı ameliyat arzusu, kişinin ameliyatı düşündürecek bazı akut belirtileri yalandan göstermesiyle beraber seyreden aşırı ameliyat eğilimi.


lethargic : a. 1. Letarji ile ilgili; 2. Letarji gösteren.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


lordoma : n. See: Lordosis.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


menstruate : v. Adet görmek.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.