Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Naphazoline hydrochrolide nedir?

Naphazoline hydrochrolide : n. biochem. Damarları büzücü bir bileşim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


cochlear : a. Kokleaya ait, cochlearis.


corpuscle : n. 1. Yuvarlak şekil gösteren küçük cisim, partikül, korpüskül; 2. Kan hücresi, kan küreciği, yuvar (eritrosit veya lökosit gibi).


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


granulocyte : n. Nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi, granülosit.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hematoblast : n. kandaki zerrelerden daha küçük renksiz küreciklerden biri, kan plaketleri.


hydrous : a. biochem. Sulu, terkibinde su bulunan.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


neurocentrum : n. Omur cismi.


notch : n. Çentik, diş.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


orexia : n. İştah, orexis.


rheometry : n. 1. Elektrik akımının şiddetini ölçme; 2. Kan akımının hızını ölçme.


rhin (o) : pref. Burun, burun şeklinde organ.