Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Naegele's Obliquity nedir?

Naegele's Obliquity : n. Pelvize presante olan fetusun enine çapını küçültmek amacıyla, fetus başının sağ veya sol tarafa eğilmeis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cor pulmonale : n. Bir akciğer hastalığına (anfizem, silikoz) bağlı olarak gelişen kalp hastalığı.


cravat : n. Üçgen bandaj.


demineralization : n. Aşırı derecede mineral kaybı, özellikle kemikten mineral (kalsiyum ve kalsiyum tuzları) kaybı.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


hypochromatosis : n. Hücre çekirdeği içindeki kromatin kitlesinin eriyip kayboluşu.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


odontonomy : n. Diş terminolojisi, dişçilik terimleri, odontonomi.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


oxacid : n. biochem. Oksijenli asit.


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.