Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

Naegele's Obliquity nedir?

Naegele's Obliquity : n. Pelvize presante olan fetusun enine çapını küçültmek amacıyla, fetus başının sağ veya sol tarafa eğilmeis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylne : n. biochem. Gazl ı karbonhidrat (C4H8).


carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


cripple : n. Sakat (kötürüm) adam.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


eosinopenia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin azalması, eozinopeni.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


induced : a. Sun'i olarak başlatılmış, uyarılarak meydana getirilmiş.


infirmary : n. 1. Hastane; 2. Klinik; 3. Revir.


lepocyte : n. Hücre duvarı olan nüveli hücre, leposit.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


lobate : a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba benzer.


myc(o) : pref. Mantar.


periosteo-edema : n. Periyost ödemi.


piperocaine hydrochloride : n. biochem. Profanol hidroklorür (mevzii veya spinal uyuşturucu olarak kullanılır).


platybasia : n. Boyun omurgası çıkıntılarının artkafa kemiği döşemesini yukarı kaldırmasından ileri gelen hal.


procteurynter : n. Makadı genişletmeğe yarayan alet.


sinusoid : n. 1. Sinüs gibi, sinüs'e benzer; 2. Organ yapısındaik, genişlemi kan damarlarında noluşan geniş aralıklardan her biri (Dalak'ta görüldüğü gibi); 3. Terminal bir kan damarının genişlemiş son kısmı.


spelnocele : n. 1. Dalak tümörü; 2. Dalak fıtığı.