Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Naegele's Obliquity nedir?

Naegele's Obliquity : n. Pelvize presante olan fetusun enine çapını küçültmek amacıyla, fetus başının sağ veya sol tarafa eğilmeis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


chromaffin : n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.


cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


curettage : n. Kürtaj.


endoparasite : n. Konağın bünyesi içinde, iç organlarında yerleşen parazit, endoparasitic.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


intraintestinal : a. Barsak içi,barsak içinde.


jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.


lalognosis : n. Konuşma idraki, kolognoz.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


luciferase : n. biochem. Lüsiferine tesir ederek ışık meydana getiren bir enzim, lusiferaz.


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


monosomy : n. Otozomal bir çeşit anomali.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.