Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Naegele's Obliquity nedir?

Naegele's Obliquity : n. Pelvize presante olan fetusun enine çapını küçültmek amacıyla, fetus başının sağ veya sol tarafa eğilmeis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


crypt : pref. 1. Küçük kör kese (kript) anlamına önek; 2. gizli örtülü anlamına önek.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


deciduoma : n. Düşük veya doğumu takiben uterus duvarında kalan desidüa artıklarından hiperplazi suretiyle gelişen tümör, desidüom.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


dyslalia : n. Kelimelerin telaffuzunda bozukluk.


elbow : n. Dirsek.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


foamy : a. Köpüklü.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


formation : n. Oluşum, teşekkül, formatio.


funicular : a. Fonikül (funiculus) e ait, foniküler.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


lymph : n. Akkan, lenfa.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.