Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

L.E.cells nedir?

L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophimosis : n. Göz kapakları aralığının kapak köşelerinin birbirine yapışması sebebiyle daralması.


brain : n. Beyin.


cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


cribriform : a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis


cyesis : n. Gebelik.


defensive : a. Savunucu, koruyucu.


deric : a. Ektoderme ait.


evocator : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer)'nin salgıladığı madde.


glucinum : n. biochem. Se: Beryllium.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


hypoaldosteronism : n. böbreküstü bezi korteksinden yetersiz aldosteron salgılanması, vücutta aldosteron eksikliği nedeniyle gelişen durum.


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


mycotoxination : n. Belli bir mantar hastalığına karşı bağışıklık kazandırma veya hastalığı tedavi amacıyla ilgili mantar toksininin aşı şeklinde uygulanması, mikotoksinasyon.


nervomuscular : a. Kasta dağılan sinirlerle ilgili.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.


pyrology : n. Ateş veya hararet ilmi piroloji.