Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

L.E.cells nedir?

L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocolostomy : n. Kolon'un iki ayrı bölümünün ağız ağıza birbirine dikilmesi.


conglutinant : a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, özellikle yara kenarlarının bitişmesini hızlandırıcı.


friable : a. Koay ufalanır.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


glycosuria : n. See. glycosuria.


subdural : a. Dura (Dura mater) altında bulunan, subduralis.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


hygrophobia : n. Rutubetten aşırı korkma (Rutubetli yerde oturmaktan veya rutubetli bir şey giymekten aşırı çekinme gibi).


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


phleboclysis : n. Ven içine herhangi bir sıvı verilişi, ven enjeksiyonu.


porous : a. 1.Üzerinde küçük delikler gösteren, delikli, gözenekli; 2. Gözenekli oluşu nedeniyle bir sıvıyı süzebilme veya geçirme niteliğit aşıyan, geçirgen.


prednisone : n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


pyrrole : n. biochem. Kloroform gibi kokusu olan renksiz bir madde, pirol (NH.CH.CH.CH.CH).


rapport : n. Hasta ve hekim arasındaki münasebet.


sequestral : a. 1. Sekestrum'la ilgili; 2. Sekestrum'a benzeyen, sekestrum niteliğinde.


sialosis : n. Salya akışı, tükürük gelişi, siyaloz.