Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

L.E.cells nedir?

L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


catalytic : n. biochem. Katalize ait.


cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


cranioplasty : n. Kafatasına uygulanan plastik ameliyat.


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


ectoblast : n. See: Ectoderm.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


metamer : n. Homolog bir seirnin parçalarından biri.


monopolar : a. Tek kutuplu.


oophoroma : n. Habis yumurtalık tümörü.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


postpontile : a. Varol köprüsünün arkasında bulunan.


protoplasia : n. Dokunun başlangıç haldeki ilk gelişimi, hücrelerin dokuyu oluşturmak üzere gösterdiği ön gelişim, protoplazi.


remedy : n. İlaç, deva, çare.


squamous : a. Pullu veya bağası.


survey : n. Araştırma, dikkati tetkik, muayene.


tottoing : n. İnsan derisini iğneleyerek boyama, vücuda dövme yapma.


thermography : n. Teşhis amacıyla vücutta meydana gelen ısı değişmelerinin bir fotoğraf kağıdı üzerine yazılı olarak kaydedilmesi.