Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

L.E.cells nedir?

L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


derealization : v. Gerçekle ilgisiz duygular algılamak, normal insanların rüya görmesi gibi.


dimetria : n. Uterus (rahim)'un çift oluşu.


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


fibulocalcaneal : a. Fibula ve topuk kemiğine ait.


galactophagous : a. Süt üzeirnde yaşayan, süt üzerinde beslenen.


gonococcemia : n. Kanda gonokokların bulunması, gonokoksemi.


submersion : n. 1. Su altına sokma, suya batırma; 2. Su altına sokulma, suya batma.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


hyperelectrolytemia : n. Klinik olarak meydana çıkmayan dehidratasyon.


impalpable : a. Dokunulunca hissedilmez, duyulmaz.


irresponsibility : n. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum oluş hali, bu yeteneğin yokluğu sebebiyle yaptığı hareketten mesul olmayış hali,sorumsuzluk.


locomotory : a. See: locomotive


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


maternity : n. Analık.


methomania : n. Ayyaşlık, içki iptilası.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.