Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

L.E.cells nedir?

L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


corectasis : n. Pupillanın marazi dilatasyonu.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


hypersthenuria : n. Yüksek yoğunlukta idrar çıkışı, vücudu su girişinin azalışı veya herhangi bir sebeple su kaybı sonucu özgül ağırlığı yüksek idrar artışı.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.


pharyngokeratosis : n. Yutak keratozu.