Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

L-form nedir?

L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caedta : n. "Calcium disodium varsanate" için kullanılan kısaltma, kurşun zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


heroin : n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


laparomyositis : n. Karın kaslarının iltihabı.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


odor : n. Koku.


onychoptosis : n. Tırnak düşmesi, onikoptoz.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.


paracanthoma : n. Epidermis'in alt tabakası (Malpighi tabakası)'ndan gelişen tümör.


paravaginitis : n. Vagina çevresindeki dokuların iltihabı.


proglossis : n. Dil ucu.


reactive : a. P aksitesir (reaksiyon) yapan, reaktif.