Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

L-form nedir?

L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulate : v. Kanül sokmak, kanül ile delerek boşluğa girmek.


cerolysin : n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.


collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


conceptus : n. Gebelik mahsülü, döllenmeyi takiben uterus içinde gelişen embriyo ve fetüs.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


fulminant : a. Yıldırım gibi birdeng elen (hastalık).


subepicardial : a. Epikart altında.


hipernation : n. Bazı hayvanların kış uykusu.


hypochrosis : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşuna bağlı olarak gelişen anemi; 2. Deri renginin normale oranla soluk oluşu, renk soluklğu.


loosen : v. İshal vermek.


macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.


occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


parenchymatous : n. Parenkimalı, parenkiması çok, parenkimatoz, parenchyamtosus.


periost. : n. See: periosteum.


preclinical : a. 1. Hastalık görünüş veya gelişiminden önce; 2. Klinik öncesi (tıp öğretiminde).


pseudohypertrophic : a. 1. Psödohipertrofi ile ilgili, 2. Psödohipertrofi gösteren, psödohipertrofi ile belirgin.


sacrad : a. sakruma doğru.


schistocytosis : n. Kanda sistositlerin çoğalması.