Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

L-form nedir?

L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyoliposis : n. Kalb kasında yağ toplanması ile belirgin durum, kalb kaslarının yağlı dejenerasoynu.


cenadelphus : n. Her ikisi de ayrı gelişmiş olup, sadece birkaç organı müşterek yapışık ikizler.


dentinification : n. Dentin oluşumu.


dolo(u)r : n. Ağrı.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


gyrous : a. See: Gyrose.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


hyperglycosuria : n. İdrarda çok fazla şeker bulunması.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


mastadenitis : n. Meme iltihabı, mastadenit.


melanistic : a. Aşırı melanin birikimi ile belirgin.


menstruate : v. Adet görmek.


mesonephron : n. See: mesonephros.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


necrobiotic : a. Nekrobiyoza ait.