Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

K nedir?

K : Potasyum sembolü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


dichlorophen : n. Barsak şeritlerine karşı etkili olan sentetik bir antihelmintik.


dissociation : n. biochem. 1. Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma); 2. Ayrışma, çözüşme.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


gastronomic : a. Mide ve yemeğe ait, gastronomiye ait.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


hypoparathyroidism : n. Paratiroid bezlerinin faaliyet yetmezliği.


hypobarism : n. See: Hypobaropathy.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


microbiophobia : n. Mikrop almaktan aşırı korkma, mikrop korkusu.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


oculozygomatic : a. Göz ve elmacık kemiğine ait.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


pigmentary : a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.


retroplacental : n. Placenta arkasında.