Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

K nedir?

K : Potasyum sembolü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhagia : n. a) Fazla miktarda müköz akıntı. b) Bel soğukluğu, gonore.


bloodless : a. Kansız.


brachiocrural : a. Kol ve bacakla ilgili.


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


ferrosilicon : n. biochem. Silisyon ile demir katışığı.


gastroenterocolitis : n. Mide ince barsak ve kolonun iltihabı, gastroenterokolit.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


gonio-puncture : n. Gözde ön kamera açısına, toplanan sıvıyı boşaltma amacıyla ponksiyon yapma.


hypoleukocytosis : n. Kanda lökosit azlığı, hipolökositoz.


intern : n. Hastanede yatıp kalkan doktor veya operatör.


jaw : n. Çene.


malarial : a. Sıtmalı.


peptics : n. 1. Hazmı kolaylaştıran maddelr, 2. Hazım ilacı.


polypragmasy : n. See: Polypharmacy.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.


quittor, quitter : n. 1. At tırnağının sonunda cerahatli yara; 2. Cerahat.


soak : v. 1. Tedavi maksadıyle vücudun ibr kısmını ısıtmak veya bir eriyiğe batırmak; 2. Islatmak, ıslanacağı kadar suda bırakmak; 3. Emmek, suyu içine çekmek; 4. Islanmak.