Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Jerk nedir?

Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).

Ankle jerk : Ayak bileğinin burkulması;


Elbow jerk : Dirsek fleksiyonu;


Jaw jerk : Çenenin yerinden oynaması (çıkması);


Knee jerk : Diz seğirmesi;


Muscle jerk : Kas burkulması;


The jerk : Özellikle asabi heyecan sebebiyle yüz veya diğer azanın silkinmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


choleresis : n. Karaciğerde safra oluşması, karaciğerden safra salgılanması.


diskitis : n. Özellikle bir verebralararası diskinin iltihabı.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


extravenous : n. Topladamar dışında olan


gid : n. Hayvanlara mahsus damla hastalığı.


gnathocephalus : n. Başın çeneler dışında hiçbir kısmının gelişmemiş oluşuyla belirgin hilkat garibesi.


lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


osmose : v. Ozmoz suretiyle yayılmak, geçişmek.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


phonometer : n. Ses kuvvetini ölçme aleti, fonometre.


pollenogenic : a. Çiçek tozundan ileri gelmiş.


polyphagia : n. Pisboğazlık, oburluk. polifaji.


proportion : n. Oran, orantı.


pro re nata : adv. Duruma göre, icaba göre.


prototoxin : n. Toksin'in antitoksin ile birleşme eğilimi gösteren, öldürücü özelliğe sahi esas unsuru, prototoksin.