Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Jerk nedir?

Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).

Ankle jerk : Ayak bileğinin burkulması;


Elbow jerk : Dirsek fleksiyonu;


Jaw jerk : Çenenin yerinden oynaması (çıkması);


Knee jerk : Diz seğirmesi;


Muscle jerk : Kas burkulması;


The jerk : Özellikle asabi heyecan sebebiyle yüz veya diğer azanın silkinmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryosurgery : n. Hastalıklı dokuların tedavisinde veya yerinden çıkarılmasında şiddetli ve kontrollü soğuktan yararlanılması.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


endoaneurysmorrhaphy : n. Anevrizma tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli. Matas ameliyatı.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


hemase : n. Kanda bulunan bir enzim.


inflexibility : n. Eğilme veya bükülme yeteneğinin olmayışı hali, sertlik.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


latency : n. Gizlilik, saklılık.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


parathyroprivia : n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.


pexy : suff. 1. Yerinden oynamış bir kısmın tekrar yerine tesbiti; 2. Sabitleştirme, hareketsizleştirme.


prospective : a. İleriye yönelik ,ileriyi kapsayan.


ramulus : n. (pl. ramuli). Dalcık.


schistocormus : n. Gövdesi üzerinde yarık gösteren hilkat garibesi.


stigmasterol : n. biochem. Soya fasulyesinde bulunan bir sterol olup projesteron ve dezoksikortikosterine dönüşmüştür.


subtemporal : a. temporal kemik altında.


swallowing : n. Yutma, gıda maddesinin, yutak ve yemek borusu aracılığıyla ağızdan mideye geçmesi.