Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

Jerk nedir?

Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).

Ankle jerk : Ayak bileğinin burkulması;


Elbow jerk : Dirsek fleksiyonu;


Jaw jerk : Çenenin yerinden oynaması (çıkması);


Knee jerk : Diz seğirmesi;


Muscle jerk : Kas burkulması;


The jerk : Özellikle asabi heyecan sebebiyle yüz veya diğer azanın silkinmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebritis : n. Beyin iltihabı, serebrit.


cinnarizine : n. Meniere hastalığında etkili olan antistaminik.


clitoris : n. Fercin dilciği, bızır, klitoris.


colpoedema : n. Vagina'da meydana gelen ödem, vagina ödemi.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


dominant : n. Başat, üstün, (kalıtımla geçişte üstün olma).


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


eupancreatism : n. Pankreas'ın normal çalışması, özellikle pankreatik enzimlerin yeterli salgılanması hali.


glial : a. Sinir sistemi destek dokusu ile ilgili, nöroglia ile ilgili.


glossorrhaphy : n. Dilin dikilmesi.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


infecund : a. Doğurma yeteneği taşımayan, kısır, steril.


katolysis : n. Bir bileşiğin daha basit parçalara ayrılması, özellikle gıda maddelerinin sindirim sisteminde daha basit parçalara ayrılması.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


macroscopic : a. Mikroskop olmadan, gözle görülebilen, makroskopik.


mastoidale : n. Mastoid çıkıntının en alt noktası.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


monatomic : a. Tek atomlu.


nourish : v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, meme vermek.