Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

Jerk nedir?

Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).

Ankle jerk : Ayak bileğinin burkulması;


Elbow jerk : Dirsek fleksiyonu;


Jaw jerk : Çenenin yerinden oynaması (çıkması);


Knee jerk : Diz seğirmesi;


Muscle jerk : Kas burkulması;


The jerk : Özellikle asabi heyecan sebebiyle yüz veya diğer azanın silkinmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrate : v.&n. 1. Yumurtalık veya testisleri çıkarmak, hadımlaştırmak; 2. Yumurtalık veya testisleri çıkmış kadın veya erkek, hadım.


chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


doderlein's bacillus : n. Asit meydanag etiren gram positif çubuk şeklinde bakteriler.


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


gallic : a. biohcem. Mazıda bulunan bir çeşit aside ait, galyuma ait.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


idant : n. Verasette bir faktör olarak kabul edilen kromozom.


indicanuria : n. İdrarda fazla miktarda potasyum tuzu bulunması.


intermedius : n.Ara.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


papillo-adenocystoma : n. Papilom, adenom ve sistom elementelri ihtiva eden tümör.


periphlebitis : n. 1. Ven çevresindeki dokunun iltihabı; 2. Ven'in dış tabakası'nın ilithabı, periflebit.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


puruloid : a. Cerahat şeklinde, cerahata benzer.