Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Jacksonia epjlepsy nedir?

Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylne : n. biochem. Gazl ı karbonhidrat (C4H8).


carbachol : n. biochem. Beyaz ve sarımtrak billurlar olup, parasempatik uyarıcıdır (C6H15CIN2O2).


carcinoma : n. Epitel veya gudde dokusundan türeyen habis tümöral kütle, karsinoma.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


eccritic : a. 1. Yıkım ürünlerinin atılışını hızlandıran; 2. Yıkım ürünlerinin vücuttan atılmasını hızlandıran veya kolaylaştıran madde (ilaç).


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


galea : n. (pl. galeae). Takke


gonadial : a. See: gonadal.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


immunotherapy : n. Bağışıklık sağlamak için yapılan tedavi.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


laparorrhaphy : Karın duvarının dikilmesi.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


osphresiology : n. Kokubilim, kokular ve koklama duyusu bilgisi.


oulonitis : n. See: Pulpitis.