Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

Jacksonia epjlepsy nedir?

Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccula : n. Çene altında yağlı dokunun oluşturduğu, ikinci bir çene şeklindeki kabarık kısım, gerdan.


choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


gangosa : n. Yutak burun ve yüzün nekrotik ülserasyonu.


lacunule : n. Lakunacık.


hypognathus : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün alt çenesine yapışık oluşu ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


neuronosis : n. Sinirsel kaynaklı herhangi bir hastalık, sinir hastalığı.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


phytohormone : n. Bitki hormonu.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


radiectomy : n. Diş kökü çıkarılması, radyektomi.


salol : n. biochem. Fenol salisilat tuzu.


serotonin : n. biochem. memeli hayvanların serumunda bulunan damarları büzücü bir bileşim.


sigmoidoscope : n. Sigomidi muayenesi için kullanılan spekülom.