Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

Jacksonia epjlepsy nedir?

Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheyne-stokes respiration : See: respiration.


cholesteremia : n. Kanda kolesterol seviyesinin aşırı yükselmesi.


choriomeningitis : n. Beyni zarları ve choroid plexus'un lökosit enfiltrasyonu ile belirgin iltihabı.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


coreometry : n. Pupillayı ölçme.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


hepatopulmonary : a. Karaciğer ve akciğerlere ait.


granulosarcoma : n. see. Mycosis fungoides.


hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.


heteroinfection : n. Vücuda dışardan giren herhangi bir bakteri veya virüsün meydana getirdiği enfeksiyon, heteroenfeksiyon.


hypogenesis : n. Kusurlu oluşan, oluşum anomalisi, hipojenez.


iodophil : n. See: iodinophil.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


kerasin : n. biochem. See: Cerasin.


malleo-incudal : n. Malleus ile inkusa ait.


myxomatous : a. Miksomalı.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).