Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

Jacksonia epjlepsy nedir?

Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotherapy : n. Hastalığı belli gıdalardan olaşun diyet düzenleyerek tedavi etme, diyet tedavisi.


collagenase : n. biochem. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim, kollajenaz.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


controlled cord tractional : n. doğumdan ve oksitosik madde verilmesinden sonra uterus sertleşmesini takiben plasentanın çıkarılması (halas) için uygulanan yöntem kimse.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


extrarenal : n. böbrek dışında.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


humerus : n. Kol kemiği, dirsekten omuza kadar olan kemik, pazı kemiği.


lamellous : a. Lamelli.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


mors : n. Ölüm.


normotopia : n. Normal yerinde bulunma, normotopi.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).


onych- : pref. Tırnak veya tırnaklar anlamına önek.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.