Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

Hanot's disease nedir?

Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


creatine : n. biochem. kas dokusu usaresinden çıkarılabilen billurlaşabilir azotlu cevher, kreatin.


cryogen : n. Soğutucu madde.


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


erysipelas : n. Yılancık, deride streptokoklarla meydana gelen ateşli ve bulaşıcı enfeksiyon, erizipel.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


fetopelvic : a. Fetüs ve anne pelvisi ile ilgili, fetüs başı ile anne pelvisi arasındaki ilişkiye ait.


fibroblastoma : n. Bağ dokusu hücrelerinden kaynaklanan tümör, fibroblastom.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


hyperestrogenuria : n. İdrarda aşırı östrojen bulunuşu.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


mammillary : a. Memebaşına benzer.


myelocytosis : n. Kanda miyelositlerin çoğalması, miyelodiyastaz.


neuragmia : n. Sinir ganglionunun yırtılması, gangliondan bazı sinir liflerinin koparak ayrılması; nöragmi.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.


papillomatous : a. 1. Papillom ile ilgili; 2. Papillom gösteren, papillom ile belirgin; 3. Papillom yapısında, papillom tabiatında.