Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Hanot's disease nedir?

Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


carotenoid : a.&n. biochem. a) Karoten gibi. b) Karoten şeklinde bileşim.


curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


cystadenocarcinoma : n. Bez epitelinden gelişip yer yer kistik oluşumlar gösteren kötü tabiatlı tümör (Özellikle over'den gelişir).


diarticular : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


eduction : n. Narkoz almış hastayı tekrar normal durumuna getirme, genel anestezi'den sonra hastayı ayıltma.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


orthochromatic : a. Normal olarak boyayabilen veya boyanabilen, gerçek renk tonlu, ortokromatik.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


pregeniculatum : n. Dış dizli csim, corpus geniculatum externus.


protractile : a. Uzayabilir, germekle uzatılabilir.


retrusion : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tabii yerine oranla arkada yer alışı; 2. Faaliyet halindeki mandibula'nın gösterdiği geriye doğru hareket.


saccharification : n. Şeker haline çevrilme, şekere dönüşme, şekerleşme.


seminal : a. Seminalis: 1. Meni (semen) ye ait; 2. Tohumda bulunan, tohum cinsinden.