Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Fallot's Tetralogy nedir?

Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrodynia : n. Kıkırdak ağrısı.


cribrose : a. Kalbursu, kalbur gibi, cribrosus.


cryptodidymus : n. Bir fetüs'ün diğeri içinde bulunmasıyla belirgin gerçekte iki fetüsten oluşan hilkat garibesi.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


fibrinogenase : n. Proteini koagülasyona sevk eden enzim.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


gonotoxin : n. Gonokokların salgıladığı toksik madde, gonokok toksini.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


incisure : n. Çentik, incisura.


limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.


linum : n. Keten, keten tohumu.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.