Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

Fallot's Tetralogy nedir?

Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

braxy : n. Bulaşıcı ve öldürücü boyun hastalığı.


chloralimide : n. biochem. Renksiz, tatsız, billüri bileşim olup, uyuşturucudur (CCI CH: NH).


cholangiostomy : n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


fiberless : n. Lisiz.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


heterochromatin : n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


laparoscopy : n. Transperitoneal yoldan yararlanılarak pelvis organlarının endoskopik muayeneis.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


oto- : pref. Kulakla ilgili.