Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

Fallot's Tetralogy nedir?

Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


colpoxerosis : n. Vagina kuruluşu, vagina mukozasının normal nemliliğini kaybederek kuruluk göstermesi.


core : n. Merkezi bölüm, özellikle çıbanın orta kısmındaik ölü dokuya kasten kullanılan bir deim.


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


dermatoconiasis : n. Herhangi bir madde tozu ile devamlıtemas sonucu meydana gelen deri tahrişi veya iltihabı.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


frit : n. Sun'i diş imalinde kullanılan bir çeşit erimiş cam.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


hemostyptic : a. Kanamayı durdurucu.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


leptostaphyline : a. Yüksek ve dar damaklı.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


nonsporing : a. Spor meydana getirmeyen, sporsuz.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


paralepsy : n. See: Psycholepsy.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.