Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Fallot's Tetralogy nedir?

Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyrate : n. biochem. Bütirik asidin tuzu.


chemoreceptor : n. Vücuttaki kimyasal değişimleri hissederek refleks etki ile bir kısım vücut fonksiyonlarını düzenleyen hücre topluluğu (özellikle carotid ve aortik cisimciklerde bulunan bu hücre kümeleri vücuttaki kimyasal değişimlere karşı hassastır. mesela bu mekanizma ile kanın O2 seviyesini kontrol altında tutarlar ve buna göre solunum ve dolaşım merkezlerinin çalışmasını düzenlerler).


climax : n. 1. Hastalığın seyri esnasıda belirtilerin en şiddetli olduğu devre; 2. Cinsel birleşim esnasında duyulan hazzın en yüksek noktası, orgazm.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


enteroparesis : n. Barsak tonüsünün azalması ve peristaltik hareketlerin ağırlaşması ile belirgin durum.


equation : n. Eşitlik.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


ligamentum : n. (pl. ligamenta).


maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.


megakaryocytosis : n. Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.


myotonometer : n. Kas tonüsünü ölçme aleti, miyotonometre.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


photochemistry : n. biochem. Işınların kimyasal tesirini inceleyen bilim dalı, fotokimya.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


polysomus : n. Bir başı ve birçok vücudu olan ucube.


reinfection : n. Aynı mikrop veya bir benzeri ile tekrar enfeksiyona tutulma, reenfeksiyon.