Bugün : 26 Mayıs 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

Fallot's Tetralogy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


tiploidy : n. Hücrenin yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı göstermesi hali (insan vüctu hücrelerinde 23'ü anneden 23'ü babadan gelmek üzere 46 kromozom bulunur).


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


eminence : n. Çıkıntı, tümsek, eminentia: Büyük toparlak çıkıntı.


emollient : a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi yumuşatan merhem; 3. Müleyyin; 4. Ağrıyı hafifleten ilaç, müsekkin.


eusitia : n. Normal iştih.


hand : n. El, manus.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


insoluble : a. Erimez.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


lepraphobia : n. Lepra'dan aşırı korma, cüzzamlılarla temastan ve cüzam almaktan aşırı ürkme.


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


pericementoclasia : n. Periodontitis simplex.


prosector : n. Göstermek (öğretmek) için anatomi disseksiyonu.


puerperant : n. Lohusa, lohusalık devresindeki kadın.


pykno : pref. Kalın, yoğun, koyu, sık anlamlarına önek.