Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

Fallot's Tetralogy nedir?

Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ciliate : a. Kirpikli.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


fluid : n. Mayi, sıvı, likid, liquor.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


illusion : n. Dışarıdan göze gelen uyartıların olduklarından başka türlü anlaşılmaları (bir şeyin fazla sayıda görülmesi gibi) illüzyon.


lipotrophy : n. Vücut yağının çoğalması, lipotrofi.


marrow : n. İlik, medulla.


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.


pileous : a. 1. Kıllı, tüylü; 2. Tüysü.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


precava : n. Üst vena cava.


rachiokyphosis : n. Omurganın arkaya doğru bombelik gösterişi, kifoz.


saprophytic : a. 1. Saprofit'le ilgili; 2. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan, bu nitelikle belirgin.


sterile : a. 1. Kısır; 2. Mikropları olmayan, mikropsuz, aseptik.