Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

Fallot's Tetralogy nedir?

Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


dacry : pref. Gözyaşı.


denervation : n. See: Enervation


fortuitous : a. Tesadüfi.


garlic : a. Sarmısak.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.


laparotomy : n. Karnın açılması, karın duvarını kesme ameliyatı, laparatomi.


odontograph : n. Diş minesi üzerindeki pürüzleri, çizelge halinde belirleyen alet, odontograf.


panplegia : n. Her iki kol ve bacağı tutan felç.


peristaltic : a. Solucan halkalarının hareketine benzeyen ve içindeki maddeleri aşağı doğru iten mide ve barsak hareketlerine ait, peristaltik.


postcordial : a. Kalb arkasında.


reflexometer : n. Adale kasılması için gereken kuvveti ölçen alet, refleksometre.


ribs : n. Arka kısımda oniki adet göğüs omuru ile ekem yaparak göğüs kafesini meydana getiren oniki çift kemik, kaburgalardır, ön tarafta birer kıkırdak bölüm aracılığıyla, sternuma birleşirler.


salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.


spodophagous : a. Vücudun çıkardığı maddelerle geçinen.


squamocellular : a. 1. Dökülücü nitelikte hücrelerle ilgili; 2. Dökülücü nitelikte hücrelerden oluşan.