Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

Fallot's Tetralogy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


hemorrhea : n. See: Hematorrhea.


jaundice : n. Sarılık, ikter.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


kleptophobia : n. 1. Hırsızlık etmekten aşırı korkma; 2. hırsızlardan aşırı korkma, herhangi bir şeyinin çalınmasına karşı aşırı korku besleme.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


median : a. 1. Ortada bulunan, orta; 2. medianus.


merbromin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan bir madde (C30H8B2HgNa2O6).


nematoblast : n. See: Spermatoblast.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


organum : n. See: Organ.


ostemia : n. Kemikte kan toplanması hali.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


paralexia : n. Okuyamamazlık, paraleksi.


phlogogenic : a. İltihap yapan, flogojenik.


photometer : n. 1. Işık kuvvetini ölçen alet, fotometre; 2. Gözün cisimleri görebileceği en az ışık miktarını, dolayısıyla görme için gerekli ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet, fotoptometre.