Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

Esbach's Albuminometer nedir?

Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caffeine : n. biochem. Merkezi sinir sistemi, çizgili kas ve kalbi uyaran, müdrir ve tansiyon yükseltici, beyaz ve kokusuz toz (C8H10N4O2), kafein;


dental : a. Dişlere ait.


funic : a. Kordon (funis) a ait.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


hydrocephalus : n. Beyide su toplanması, hidrosefali.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


invisible : a. Görülemeyen, gözle seçilemeyen.


ischium : n. Kalça kemiğinin bir kısmı, iskiyum, oturga kemiği.


labile : a. Kararsız, çabuk değişen.


metatarsophalangeal : a. Metatars kemiğine ve falanksa ait.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


ovariotomy : n. Yumurtalık veya yumurtalık tümörü çıkartılması, ovaryotomi.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


sinistrocular : a. Sol gözü daha kuvvetli olan.


squamate : a. 1. Pullu, pullarla örtülü; 2. Dökülücü hücrelerle örtülü.


squatting : n. Çömelme.