Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

Esbach's Albuminometer nedir?

Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


crepitation : n. 1. Krepitasyon: İki sert yüzün birbirine sürtünmesinden çıkan ses; 2. Akciğerlerde yaş rallerde veya derialtı amfizemde basmakla duyulan ses.


critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


dystaxia : n. İstemli hareketlerin kontrolunda zorluk çekilmesi.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.


keratoscope : n. Korneayı muayene aleti, keratoskop.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


metallotherapy : n. Bir takım sinir hastalıklarının vücuda maden parçaları koyarak tedavi usulü.


narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).


rectopexy : n. Sarkma gösteren rektum'un dikişle tesbit edilmesi, rektopeksi.


repellent : a.&n. 1. Şiş v.s.'yi giderici (ilaç); 2. Haşaratı defedici (ilaç).


rhinophyma : n. Burnun nodüler ve konjestif büyümesi.


sacral : a. Sakruma ait, sakral, sacralis.


sacro : pref. Sakruma ait.


saprophytic : a. 1. Saprofit'le ilgili; 2. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan, bu nitelikle belirgin.


sialosyrinx : n. 1. Salya fistülü; 2. Şırınga.