Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

Esbach's Albuminometer nedir?

Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

complication : n. Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık veya bozukluk, ihtilat, komplikasyon.


corpse : n. Ceset


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


euchlorhydria : n. Mide usaresinde asidin normal miktarda bulunması.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


gastrolithiasis : n. Mide taşlarının oluşu.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


hematemesis : n. Kan kusma.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


intrapunitive : a. Kusuru kendisinde arayan.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


megakaryocytosis : n. Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


pachyvaginitis : n. Vagina duvarlarının kalınlaşması ile belirli kronik vagina iltihabı, pakivajenit.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


parasiticide : n. Parazitleri yokeden madde, parazitisid.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.