Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Esbach's Albuminometer nedir?

Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannibalism : n. İnsan eti yeme, yamyamlık.


catamenial : a. Aybaşı (adet) na ait.


choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


ectaic : a. Ektaziye ait.


endarterectomy : n. Bir atardamarda bulunan aterom plağının cerrahi yöntemle çıkarılması.


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


flatness : n. Perküsyon esnasında çıkan sesin niteliği, yüksek perdeden ses.


gartner's Bacillus : n. Hareketli, gram negatif bir basil.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


hematischesis : n. kanamanın durdurulması, kanamayı kesme.


hidradenoma : n. Ter bezlerinin adenomu.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


lithology : n. Taşbilim (mesane) litoloji.


neurochemistry : n. Sinir sistemi kimyası.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


parulis : n. Dişeti apsesi.


phalolcampsis : n. Ereksiyon sırasında penisin kavisli olması.