Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Esbach's Albuminometer nedir?

Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubukle : n. Kara kabarcık.


dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.


disclination : n. Gözlerin dışa dönmesi.


elytrocele : n. Bir kısım vagina duvarının ileriye doğru bombelik göstermesi hali, vagina fıtığı.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


hydrarthrosis : n. Eklem boşluğuna su dolması, hidrartroz.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


intractable : a. İnatçı, tedaviye kolay cevap vermeyen, teadviye direnç gösteren.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


ked : n. Koyun kenesi, melophagus ovinus.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


largactil : n. Chlorpromazine müstahzarlarından biri (Sedatif ve antiemetik olarak kullanılır).


magnet : n. Mıknatıs


nickel : n. biochem. Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58.69 olan madeni element, nikel.


orientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirebilmesi, kendi durumunun farkında olması, çevreye uyma ve alışma yeteneği; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunuşu, oryentasyon.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


patent : a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).


pathologist : n. Patolog.


peg : n. 1. Herhangi bir şey destek temin etmek amacıyla kullanılan tahta veya madenden aypılmış çivi veya


pepsin : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.