Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Esbach's Albuminometer nedir?

Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


chin : n. Çene.


circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


discharge : n. 1. Boşaltam, serbest bırakma; 2. Cereyan (elektrik), akıntı, akım; 3. Cerahat.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


uterosalpingography : n. Rahim ve salpenksin radyografisi.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


highmoritis : n. Sinüs maksillaris (Highmore boşluğu)'in iltihabı.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


iridemia : n. İris kanaması, iridemi.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


osteophore : n. Kemki ezmeye yarayan pens.


pancreat(o)- : pref. Pankreas.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


rotula : n. 1. Patella; 2. Disk biçiminde olan kemik çıkıntı; 3. Pastil.