Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

E.s.N., nedir?

E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


cyanic : a. & n. biochem. Kiyanusa ait, kiyanus ihtiva eden, kiyanusla tertip olunmuş bir kimyasal madde, siyanür.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


dysvitaminosis : n. Vitamin noksanlığı veya fazlalığı sebebiyle meydana gelen bozukluk.


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


first-aid : n. İlk yardım.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


hypognathus : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün alt çenesine yapışık oluşu ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.


osteocyte : n.Kemik hücresi.


platybasia : n. Boyun omurgası çıkıntılarının artkafa kemiği döşemesini yukarı kaldırmasından ileri gelen hal.


polyethylene : n. biochem. Etilenin polimerizasyonundan elde edilen bileşik madde.


pyemic : a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Piyemi gösteren, piyemi ile belirgin.


resinol : n. Cilt taharrüşlarına karşıkullanılan sarı bir yağ.


resonance : n. Sesi aksettirme, rezonans.