Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

E.s.N., nedir?

E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curability : n. Tedaviden istifade yeteneği, iyileşme yeteneği, şifa oranı.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


electroprognosis : n. Elektrik testi ile yapılan prognoz.


empiric : a. 1. görgü'ye dayanan, ustadan görme, ampirik; 2. Ampirik tıp okuluna mensup kimse, bu okula göre hekimlik yapan kişi.


esophagostenosis : n. Yemek borusunun daralması.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


freiberg's disease : n. İkinci metatarsal kemik başının osteochondiritis'i.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.


ischio- : pref. İschium anlamına önek.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


muliebrity : n. Kadına has tavır ve özellikler, kadınlık niteliği.


oculentum : n. Göz merhemi.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


ovaritis : n. Yumurtalık iltihabı, overit.


ovotestis : n. Bir bölümü ovaryum bir bölümü testis dokusu gösteren cinsiyet bezi.


palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.