Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

E.S.R. nedir?

E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cornual : a. Boynuza ait.


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


fibrin(e) : n. Lifin, fibrin, kanın pıhtılaşmasına ayrılan albümin cinsinden bir madde, kan ve seröz sıvıların akçıl proteini.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


necrosadism : n. Ceseti tahrip etmekten cinsel haz alma, bu nitelikle belirgin cinsel sapıklık, nekrosadizm.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


pachycephalia : n. Kafatasının normalden daha kalın olması.


parasynapsis : n. Meyotik hücre bölünmesinde homolog kromozomların yan yana gelerek birleşmesi.


porencephalitis : n. Boşluk oluşumu ile müterafık beyin iltihabı.


proto-albumose : n. biochem. Bir primer albümöz.


schiz(o)- : pref. Bölünmüş, bölünme, bölme.


spiroscopy : n. Teneffüs muayenesi, spiroskopi.