Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

E.S.R. nedir?

E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


erythroleukemia : n. kanda genç eritrosit ve lökositlerin aşırı miktarda artışı ve bir kısmının atipi göstermesi ile belirgin öldürücü seyir gösteren anemi, eritrolösemi.


esophagoptosis : n. Özofagusun düşmesi (sarkması), özofagoptoz.


extravenous : n. Topladamar dışında olan


fertilize : v. İlkah etmek, tohumlamak, aşılamak.


herpangina : n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.


hypobaropathy : n. Düşük hava basıncına maruz kalış sonucu, vücuda giren oksijen miktarında azalmanın sebep olduğu bazı belirti ve bozukluklarla belirgin patolojik durum. Deniz seviyesinden oldukça yükseğe çıkıldığında gelişir.


iridokeratitis : n. İris ve korneanın iltihabı, iridokeratit.


luteal : a. Corpus luteum'a ait.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


myovascular : a. Kalp kasına ve kan damarlarına ait.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


osteothrombosis : n. Kemik venlerinin trombozu.


psilotic : a. 1. Kıl dökülmesi ile ilgili; 2. Sprue ile ilgili; 3. Kıl dökücü, kılları döken ilaç.


pustular : a. 1. Püstül veya püstüllerle ilgili; 2. Püstüller gösteren, püstüller oluşması ile belirgin; 3. Püstül niteliğinde, püstül'e benzeyen.


pyocephalus : n. Beyinapsesi, piyosefal.


sophistication : n. Yemeğe veya ilaca hile katma.


spirograph : n. Nefes ölçme aleti, spirograf, solunum hareketelrini kaydeden cihaz.