Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

E.S.R. nedir?

E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


dermatoneurosis : n. Sinirsel kaynaklı deri hastalığı, deri nevrozu.


enterobacteriotherapy : n. Barsak bakterilerinin tedavi amacıyla aşı şeklinde uygulanması.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


glomerule : n. Böbreklerdeki arter yumakları ile bunların etrafını sarmış olan bir zardan ibaret kısım, glomerül.


heteromorphous : a. Anormal şekil veya bünyeli.


homeo : pref. Benze.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


inoculator : n. Aşı yapmada kullanılan araç (şırınga v.s.).


iridal : a. İrise ait.


jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


negative : a. 1. Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif; 2. Elektrik yükü taşımayan; 3. Psikoterapi'de telkine direnç gösteren.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).