Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

E.C.G. nedir?

E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dental : a. Dişlere ait.


dysphonia : n. Konuşamamazlık.


flaxseed : n. Keten tohumu.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


genitalia : n. pl. Üreme organları.


gonio-puncture : n. Gözde ön kamera açısına, toplanan sıvıyı boşaltma amacıyla ponksiyon yapma.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


ingrowing : a.İçeriye doğru büyüyen.


inhibit : v. Önlemek, durdurmak, baskı altında tutmak.


mortality : n. Ölüm, ölüm oranı, bütün halka oranla ölenlerin sayısı, mortalite.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


poikilodermia : n. Deride yer yer pigmentasyon, yüzeyel kılcal damarların genişlemesi ve atrofi ile belirgin çok kere kaşıntının da eşlik ettiği patolojik durum.


protease : n. biochem. See: Peptidase.


pseudophlegmon : n. İltihaba bağlı olmaksızın derialtı dokusunun şişmesi ve derinin kızarması ile belirgin, flegmon'u andıran durum, yalancı flegmon.


pyometra : n. Rahim (uterus)'de cerahat toplanması.


resectoscope : n. Transüretral prostat ameliyatında kullanılan bir alet.