Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

E.C.G. nedir?

E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


coverglass : n. Mikroskopik muayenede, lam üzerine örtülen kare şeklinde ince cam, lamel.


cytopigment : n. Hücre içinde bulunan pigment, hücre pigmenti.


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


miotic : a.&n. Gözbebeğini daraltan (ilaç), miyotik.


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


pancreatomy : n. Pankreas ameliyatı.


pseudohemoptysis : n. Ağzından akciğer kaynaklı olmayan kan gelme.


pubovesical : a. Çatı kemiği (pubis) ve mesaneye ait.


resulotion : n. Rezolüsyon: 1. Bir cismin kendini yapan elementlere ayrılması; 2. Bir şişliğin yavaş yavaş eriyip kaybolması.


sabin vaccine : n. Sabin aşısı, ağız yoluyla verilebilen ve çocuk felcine karşı hazırlanmış olan bir aşı.


sanative : a. Şifa verici, iyi eden.


sanguirenal : a. Kan ve böbreklere ait.


sideropenia : n. Vücdun ve kanın demirsiz kalması, vücut veya kanda demir azalması, sideropeni.


sphincterolysis : n. İrisi korneadan ayırma ameliyesi.


sphygmobolometer : n. Kan basıncını kaydeden alet.