Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

Day hospital nedir?

Day hospital : n. Gündüz hastanesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


chlorinate : n. Klorlamak.


electrolyte : n. Elektrikle tahlil olunabilen madde, elektrolit.


fibered : a. Lifli.


gnathalgia : n. Çene ağrısı.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


metatarsophalangeal : a. Metatars kemiğine ve falanksa ait.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


monarticular : a. Tek ekleme ait.


nonrotation : n. Dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


osteology : n. Kemikbilim, iskeletin bilimsel incelenmesi veya tanımı osteoloji, osteologia.


pachycephalia : n. Kafatasının normalden daha kalın olması.


periosteotomy : n. Periyost ameliyatı.


petrifaction : n. Taş sertliği kazanma, taşlaşma.


rationalization : n. Sebepsiz olarak meydana gelen tavır bozukluklarında bir sebep icadı.


saphenectomy : n. Vena saphena'nın ameliyatla çıkarılması.