Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

Day hospital nedir?

Day hospital : n. Gündüz hastanesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


burnisher : n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.


cremation : n. Cesedi yakarak kül haline getirme, ölü yakma.


cysticercosis : n. Tenya larvalarının vücutta yerleşmesi.


mia strain : Göz yorgunluğu


gluttony : n. Oburluk


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hemapophysis : n. kaburga kıkırdağı, hemapofiz.


hemopoiesis : n. Kan ve kan yuvarlarının oluşumu.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


kerasin : n. biochem. See: Cerasin.


kinesiology : n. Hareketlerin bilimsel incelenmesi, hareketbilim, kinezyoloji.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


orchialgia : n. Testis ağrısı.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


pit : n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.