Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

Daunorubicin nedir?

Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.


coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


hemadynamometry : n. Kan basıncını ölçme, hemadinamometri.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


hexamethonium bromide : n. İlk bulunan ganglion blokerlerinden biri.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


idioneurosis : n. Bizzat sinirlerden doğan nevroz.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


os, : n. (pl. ossa). Kemki, ossis.


ovate : a. See: oval.


parathion : n. Tarım alanında, insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


periaxional : a. Sinir hücresi (axone) çevresinde, akson'u çevreleyen.


sacrum : n. Sağrı kemiği kuyruksokumu kemiği, sakrum (bel omurları ile kuyruk sokumu arasındaki eklemsiz belomuru kısmı).


sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.