Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

Daunorubicin nedir?

Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


dynamization : n. Canlılık verme, ilaçla kişiyi durgun durumdan kurtararak daha hareketli hale getirme.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.


lacticemia : n. Kanda lactic acid'in bulunması, kanın laktik asidli hali, laktisemi.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


inflexibility : n. Eğilme veya bükülme yeteneğinin olmayışı hali, sertlik.


mentism : n. Zihinde, istemdışı davranışlı olarak hayaler oluşması hali.


mentum : n. Çeneucu, çene.


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.