Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

Balm nedir?

Balm : n. İlaç olarak kullanılan bir kaç çeşit yağ, balsam yağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


dyskaryosis : n. Servikal smear'daki anormalliğin malignite olasılığı açısından dikkati çeker olması hali.


glossospasm : n. Dil spazmı.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


tenosynovectomy : n. Kiriş kılıfını çıkarma ameiyatı, tinosinovektomi.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


interofective : a. Organizmanın iç fonksiyonlarını ilgilendiren (otonom sinir sistemine ait bir terim(.


intranasal : a. Burunboşluğu içinde.


keratodermatitis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nın iltihabı.


laryngopathy : n. Larenks hastalığı, larengopati.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


ophthalmometry : n. Gözün kırılma derecesinin tesbiti, oftalmometri.


parasigmatism : n. (s) harfini doğru telaffuz edememe.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


phlebophlogosis : n. Ven iltihabı.


polymicrogyria : n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.


refection : n.İyileşme, düzelme, normal duruma gelme.