Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

Balm nedir?

Balm : n. İlaç olarak kullanılan bir kaç çeşit yağ, balsam yağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


communicans : a.Birleştirici.


concha : n. (pl. Conchae). Konka: 1. Boynuzcuk (burun boşluğunda), 2. Kulak kepçesi çukuru.


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


ectodermal : a. Ektoderm ile ilgili.


exomphalos : n. 1. Bir kısım barsakların üzeri peritonla örtülü olmak üzere göbek bölgesinden dışarı bombelik göstermesi ile belirgin doğuştan anomali, omfalosel; 2. Göbek bölgesinde bir kısım barsakların üzeri ince karın derisi ile örtülü olmak üzere dışarıya bombelik göstermesi hali, göbek fıtığı (doğuştan veya sonradan).


glossocele : n. Dil şişmesi.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


hematomphalocele : n. Kan ihtiva eden göbek fıtığı.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


malacosteon : n. Kemiklerin yumuşaması, osteomalasi.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.


perineorrhaphy : n. Perine dikilmesi.


prurigo : n. Kaşıntılı bir deri hastalığı, prurigo.


pyretherapy : n. Vücut ısısını, ateş yükseltici maddeenjekte ederek sun'i yükselme suretiyle hastalığın tedavisi ateş yükseltici tedavi.


seismesthesia : n. Bir sıvı içinde veya havadaki titreşimleri dokunma duyusu ile alma.


splanchnosclerosis : n. Karın organlarında sertleşme veya fibroz.