Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

Balm nedir?

Balm : n. İlaç olarak kullanılan bir kaç çeşit yağ, balsam yağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


caustic : a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı madde (bileşim).


clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


heterosis : n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.


hypomania : n. Bir çeşit mania.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


intramastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve hücrelerinin iltihabı, intramastoidit.


isopathy : n. Hastalığı misli ile tedavi usulü.


liquefacient : a. n. 1. Sıvılaştıran, sıvılaşmaya ait, sıvılaşan; 2. Sıvılaştırıcı faktör.


meniscitis : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın iltihabı.


oculo- : pref. gözle ilgili.


oriental : a. Doğu memleketleri ile ilgili, doğu memleketlerinde görülen.


perfrication : n. Merhem veya sıvı ile oğma.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.